kretslopet-bladlogo-387-90

Emballasjegjenvinning omsider godkjent

Etter en søknadsprosess på et par år ble Norsirks datterselskap Emballasjegjenvinning 6. september godkjent som returselskap for emballasje. Det betyr at Grønt Punkt Norge får konkurranse. Og Norsirks direktør Stig Ervik mener det nye selskapet vil operere med mer rettferdige vederlag.

Les mer …

Vil fordoble kapasiteten

Landets nyeste avfallsforbrenningsanlegg ligger i Tromsø. Etter bare to års drift ønsker Kvitebjørn Varme nå å utvide med en tredje ovnslinje og utvide tillatelsen sin til å kunne ta imot 125 000 tonn avfall.

Les mer …