kretslopet-bladlogo-387-90

I gang med materialgjenvinning av trevirke

Burkhard Rüther, regionsjef Sør i Ragn-Sells, presenterte 23. mai selskapets opplegg for materialgjenvinning av trevirke på konferansen Skog og Tre. I første omgang skal 25 000 tonn flis av ubehandlet returvirke eksporteres til det internasjonale konsernet Kronospan, som skal produsere sponplater av flisa. Dette selskapet har produksjon i mange europeiske land, blant annet Latvia.

Les mer …

Slik kan Norge kildesortere

Avfall Norge og LOOP setter nå i gang prosjektet «Slik kan Norge kildesortere». Målet er å harmonisere kildesorteringen over hele landet og ikke minst utvikle felles symboler for de ulike fraksjonene. Ambisjonen er at et slikt felles farge- og piktogramsystem skal være klart innen 1. februar neste år.

Les mer …

Henrik Lystad i nytt rådgivningsselskap

Avfall Norges tidligere fagdirektør Henrik Lystad etablerer nå selskapet Norwaste as sammen med Bjørn Kopstad. Med på laget er også de nybakte pensjonistene Knut Bakkejord og Bård Jørgensen. – Vi har allerede en ordrereserve ut året, sier Bjørn Kopstad.

Les mer …

Ekspertutvalg med dårlig tid

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget, som skal ledes av SIVA-direktør Ingrid Riddervold Lorange, skal gi sine råd innen 1. november 2019.

Les mer …