kretslopet-bladlogo-387-90

Strategi for grønn konkurransekraft lagt fram

Samtidig som statsbudsjettet for 2018 ble presentert la Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram regjeringens Strategi for grønn konkurransekraft. Den skal forklare hvordan vi skal klare å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030, samtidig som det skapes nye arbeidsplasser og verdiskaping og velferd sikres.

Les mer …

– Vi skal ikke gjenvinne alt!

– En hver vekkelse som går over landet skal gi grobunn for en grunnleggende skepsis. Vekkelsen om en sirkulær økonomi har det i seg at den har en naiv forestilling om materialenes fleksibilitet.

Les mer …