kretslopet-bladlogo-387-90

MEF kritisk til sentralsortering

– Stortingsmeldingen sier langt på vei at sentralsortering vil løse alle problemer. MEF er livredd for en slik politikk og mener nasjonale myndigheter må innføre krav om at minst 50 prosent av veksten i utsorteringsgrad og materialgjenvinningsgrad frem mot 2020 må komme fra kildesortering foretatt av avfallsbesitter, sa MEFs fagsjef Sverre Huse-Fagerlie på høring i Energi- og miljøkomitèen på Stortinget.

Les mer …

Stena først med elektrisk tungtransport

Stena Recycling kaster seg nå inn i det pågående rallyet om å ligge i front på elektrifisert avfallstransport. Selskapet blir ifølge en pressemelding det første i verden som begynner å kjøre elektriske lastebiler som er godkjent for en totalvekt på 50 tonn. I løpet av våren 2018 skal to nye biler settes i drift mellom Oslo og Moss og lasten er aske fra avfallsforbrenningsanleggene i hovedstaden.

Les mer …

Fortsatt massiv motstand mot deponi i Brevik

Klima- og miljødepartementet sendte før jul et planprogram for etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall på høring. Som tidligere omtalt innebærer dette fortsatt behandling av avfall på Langøya, men deponering i Dalen gruve i Brevik. På et folkemøte i Brevik 10. januar ble det tydelig at også dette nye forslaget møter massiv motstand lokalt.

Les mer …

Han kjøpte Norsk Gjenvinning for annen gang

Onsdag 20. desember ble det klart at det relativt nyetablerte fondet Summa Equity har kjøpt Norsk Gjenvinning. Og dette fondet ble etablert i fjor av blant andre Reynir Indahl. Han var partner og hjernen bak da equityfondet Altor kjøpte Norsk Gjenvinning fra franske Veolia i 2011.

Les mer …