kretslopet-bladlogo-387-90

Norsk Gjenvinnings tørkeanlegg for matavfall er demontert og fjernet

Tørkeanlegget i Knarrevik på Sotra, som skulle tørke ned matavfall fra næringslivet på Vestlandet for transport til biogassanlegg, fungerte ikke etter forutsetningene. Norsk Gjenvinning overtok aldri maskinen og leverandøren, selskapet Multivector Industries, er konkurs. Anlegget ble overtatt av Danske Bank og er nå demontert og fjernet.

Les mer …

Konsekvensutredning ut på høring

NOAH har ferdigstilt sin konsekvensutredning av deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, og Klima- og miljødepartementet har lagt den ut på høring. Ikke uventet konkluderer utredningen med at Dalen gruve egner seg som deponi.

Les mer …

MNA vil bygge nytt avfallsanlegg rett ved Namsos

Styret i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) foreslår å bygge et helt nytt avfallsanlegg til 150 millioner kroner på Spillum rett utenfor Namsos. Representantskapet, der de 13 eierkommunene sitter, skal ta stilling til forslaget 1. november.

Les mer …

Sorteringsanlegget i Stavanger tar form

Sentralsorteringsanlegget på Forus begynner å finne sin form og skal etter planen sortere det første avfallet allerede i oktober. Men det er foreløpig uvisst hvor mye av plasten som anlegget skal utsortere som kan materialgjenvinnes.

Les mer …