kretslopet-bladlogo-387-90

Til uka braker det løs

Tirsdag 18. juni drar Avfall Norges årskonferanse i gang. Nesten tusen deltagere møtes på Gardermoen til det store arrangementet, med tema Mennesker, Miljø og Marked. Direktør Nancy Strand i Avfall Norge legger stor vekt på at konferansen skal koble bransjen med samfunnet, næringslivet og politikken.

Les mer …

Større tonnasje til tross for lettere glass

ANNONSE: Større tonnasje til tross for lettere glass

Jeg forventer at vi passerer 100 000 tonn innsamlet glassemballasje neste år og 120 000 tonn om noen år. Og dette skjer til tross for at flasker og emballasjeglass blir stadig lettere, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Les mer …

Henrik Lystad i nytt rådgivningsselskap

Avfall Norges tidligere fagdirektør Henrik Lystad etablerer nå selskapet Norwaste as sammen med Bjørn Kopstad. Med på laget er også de nybakte pensjonistene Knut Bakkejord og Bård Jørgensen. – Vi har allerede en ordrereserve ut året, sier Bjørn Kopstad.

Les mer …

Mange avvik ved internasjonal tilsynsaksjon til sjøs

Den økende oppmerksomheten på marin forsøpling har skjerpet myndighetenes innsats mot forurensere på sjøen. Under den Interpol-ledede aksjonen "30 days at sea" gjennomførte inspektører fra Sjøfarsdirektoratet, Miljødirektoratet og Kystverket 87 tilsyn. Det ble funnet avvik knyttet til miljø ved 23 av dem.

Les mer …

Cecilie Lind til Avfall Norge

Cecilie Lind er ansatt som ny næringspolitisk direktør i Avfall Norge. Etter et kort opphold innen bygg og anlegg er hun altså tilbake i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Les mer …

Klimautslippene ned 1,6 prosent

De norske klimagassutslippene i 2017 var ifølge SSBs endelige tall 52,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, det er 1,6 % lavere enn året før. Nedgangen er på 0,9 millioner tonn, omtrent det samme som utslippsbidraget fra landets avfallsdeponier.

Les mer …

Topptungt om plast i havet på Arendalsuka


Onsdag 15. august inviterer Avfall Norge, i samarbeid med Hold Norge Rent, GRID Arendal og Arendalsuka, til debatt om plast i havet. Det foregår i Arendal kino fra kl 9 til 11 og det er mange gode navn i programmet. Blant disse er Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram, bistandsminister Nikolai Astrup og rederiforbundets direktør Harald Solberg.

Les mer …