kretslopet-bladlogo-387-90

– Bildekk viktigste kilde til mikroplast i havet

Figur: Kilder til mikroplast i havet

– Vi regner med at det oppstår rundt 8 000 tonn med plastforurensning mindre enn 5 millimeter i Norge årlig. Mer enn halvparten av dette er dekkslitasje og veitrafikken er dermed den viktigste kilden til mikroplastforurensningen i havet, sier Peter Sundt i Mepex Consult.

Miljødirektoratet har fått Mepex Consult til å undersøke kildene til den mye omtalte forurensningen av mikroplast i havet. Peter Sundt la fram de noe overraskende resultatene i rapporten «Sources of microplastic pollution to the marine environment» på Miljødirektoratets seminar 3. mars.
Plastforurensning av havet er et velkjent problem og den årvisse Strandryddedagen resulterer hvert år i spektakulære berg med plastsøppel. Kunnskapen er langt mindre om den såkalte mikroplasten, som blir fortært av sjøens mange levende skapninger, og som man antar er i stand til å bringe miljøgifter oppover i næringskjeden.
Rapporten er det første forsøket her til lands på å beregne mengden og kartlegge kildene til denne forurensningen. – Det har vært en del fokus på såkalt primær mikroplast, altså små plastkuler som tilsettes i kosmetikk og vaskemidler for å gi disse spesielle egenskaper. Vår undersøkelse tyder på at dette er en ganske beskjeden kilde, det er såkalt sekundær mikroplast som oppstår ved slitasje og nedbrytning av plasten vi har rundt oss, som gir de store bidragene, sier Sundt.
Og her står altså bildekkene i en særstilling. – Et nytt bildekk veier 12 kg, mens det er redusert til 10,5 kg når det kasseres. Om vi regner at halvparten av denne dekkslitasjen er syntetisk materiale betyr det at rundt 4500 tonn med små plastpartikler spres på denne måten. Dersom halvparten av dette igjen havner i havet representerer det 2250 tonn, langt det viktigste bidraget fra Norge til mikroplastforurensningen i havet, sa Sundt. Han la ikke skjul på at dette funnet var overraskende også for dem, men viste til en tysk rapport som hadde kommet til omtrent samme resultat.
Hele rapporten kan du lese her.