kretslopet-bladlogo-387-90

Innovasjonsprisen til IRIS

PrisvinnerneFagsjef Robert Tarasz (t.v.) og daglig leder Bjørn Ove Moum fra Mivanor jubler over Innovasjonsprisen. Mivanor er altså er et nyetablert heleid datterselskap av Iris. Foto Astri Kløvstad.Avfall Norges Innovasjonspris ble delt ut på Avfallskonferansen, av statssekretær Lars Andreas Lunde. Årets pris gikk til Salten-bedriften Iris, som har utviklet en unik rensemetode for sigevann fra deponier.

De øvrige nominerte var Fretex Norge, for sin innsamlingsløsning for klær og tekstiler og Norsk Gjenvinning for å ha etablert en ny prosess for å materialgjenvinne glass fra miljøfarlige vinduer. Men det var altså det interkommunale renovasjonsselskapet Iris som trakk det lengste strået.
Og de fikk prisen for en ny renseløsning som består av tre rensetrinn, der det blant annet brukes magnetisme for å få de miljøfarlige stoffene ut av sigevannet. Det hele er for øvrig nærmere omtalt i Kretsløpet nr 1-2015.

Juryens begrunnelse for prisen var følgende:
«Vinneren av årets innovasjonspris har utviklet en løsning som kan få stor betydning for avfallsbehandling fremover. Løsningen har gitt positive miljøresultater, og en rekke andre virksomheter har tatt i bruk eller vurderer å ta i bruk teknologien.
Det er ekstra positivt at man har etablert et nytt selskap som kan gi økt verdiskaping både i regionen og nasjonalt. Vinneren er Iris-Salten og deres datterselskap Mivanor.»