kretslopet-bladlogo-387-90

"Nytt" Avfall Norge - med uendret styre.

Kjell Øyvind PedersenStyreleder Kjell Øyvind Pedersen i Avfall Norge kunne konstatere at organisasjonsendringen fikk bred oppslutning blant medlemmene. Foto Astri Kløvstad.Generalforsamlingen i Avfall Norge vedtok ny formålsparagraf og nye vedtekter. Fra nå av skal private og offentlig eide avfallsselskaper være likeverdige medlemmer med full stemmerett. Deretter ble hele det sittende styre gjenvalgt.


De foreslåtte og lenge varslede endringene ble vedtatt med overveldende flertall. Den nye formålsparagrafen lyder: Avfall Norges formål er å fremme en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall i tråd med avfallshierarkiet.


Forenkling av medlemsstrukturen
Og dagens struktur, med A, B, C, og D-medlemskap, der bare selskaper med mer enn 50% kommunalt eierskap tilhører A-laget, er skiftet ut. Fra nå av skilles det mellom hovedmedlemmer, som er "aktører som behandler og samler inn avfall og/eller arbeider med avfall". Disse har selvfølgelig stemmerett. Men det åpnes også for assosierte medlemmer. Disse kan være "organisasjoner, aktører og privatpersoner som arbeider innenfor samme arbeidsområde som Avfall Norge". Dette kan være leverandører, konsulenter, statlige institusjoner og organisasjoner "med interesse for foreningens arbeidsområde". Disse har ikke stemmerett.


Fikk skryt
Endringen var godt forankret på forhånd gjennom flere regionale samlinger i løpet av vinteren. Det vanket mye skryt til styre og administrasjon for jobben som var gjort. Og de nye vedtektene som etter planen skal gjøre Avfall Norge til en "organisasjon som kan opptre på vegne av hele avfalls- og gjenvinningsbransjen", som styreleder Kjell Øyvind Pedersen sa, ble klappet gjennom. Men fastsettelse av ny kontingentstruktur – som nå rimeligvis ikke lenger kan baseres på antall innbyggere – ble utsatt til neste år.


Bård Jørgensen utsnittOgså verten for neste års avfallskonferanse, Bård Jørgensen fra Remiks, stemte for vedtektsendringene. Men gjorde det samtidig klart at han fortsatt vil arbeide for "rekommunalisering" og styrking av det offentliges rolle i avfallsbehandlingen.Motsetninger
Noen kritiske røster lot seg likevel høre. Bård Jørgensen fra Remiks i Tromsø, tidligere styreleder i Avfall Norge, lurte på hva som ville skje med det avfallspolitiske arbeidet. Han gjorde det klart at han i hvert fall fortsatt ville arbeide for å styrke det offentliges rolle i avfallsbehandlingen. Fra privat side ga Are Lorentsen, direktør i Perpetuum, uttrykk for at han savnet klarere signaler om hva Avfall Norge vil prioritere å jobbe med. Og Erik Osmundsen fra Norsk Gjenvinning stilte spørsmål ved om det virkelig ville bli likeverdighet mellom private og offentlige medlemmer.


Samme gjengen
Dette spørsmålet virket ikke mindre relevant etter styrevalget. Alle de tre styremedlemmene som var på valg, Elisabeth Haukaas Bjerke fra GLØR, Toril Borvik fra Oslo REN og Andreas Gillund fra VESAR ble gjenvalgt. Ei heller blant de tre nyvalgte varamedlemmene finnes det snev av privat sektor. Her ble Øystein Solevåg fra ÅRIM, Sigleif Pedersen fra Avfallsservice as (interkommunalt avfallsselskap i Troms) og Britt Gunhild Iversen fra Avfall Sør Husholdning valgt.