kretslopet-bladlogo-387-90

Utgiftsdekning for strandryddere

Marin forsopling AKDe som har hatt utgifter til transport eller behandling av avfall samlet inn fra strendene våre, skal nå få disse refundert gjennom en ny ordning hos Avfall Norge. Aktører som i løpet av året har hatt utgifter i forbindelse med behandling eller transport av marint avfall kan nå få disse utgiftene refundert. Men de må skynde seg. Søknadsfristen er 15. november.

Det er Avfall Norge som har laget en prøveordning for utdeling av midler til å dekke utgiftene med behandling og transport av det herreløse avfallet på landets strender.
– Frivillig engasjement og lyst til å bidra med opprydding på strendene våre bør ikke kveles av regningen på å bli kvitt avfallet, sier prosjektleder i Avfall Norge, Malin Granlund. Hun understreker at selve ryddingen fortsatt vil være basert på dugnadsarbeid. Men utgiftene med å få levert avfallet til forsvarlig behandling bør verken ildsjelene eller avfallsbehandlerne måtte dekke fra egen lomme.
På dette området har det vært et hull i regelverket fram til nå. Men da Miljødirektoratet i vår utlyste midler til bekjemping av marint avfall, sendte Avfall Norge inn en søknad om penger til en slik refusjonsordning.
Organisasjonen Hold Norge Rent har estimert at den innsamlede mengden slikt avfall i år ville komme opp i 200 tonn. Med det som utgangspunkt, og beregnede behandlings- og transportutgifter på opp til 3,5 kroner per kilo, søkte Avfall Norge om 700 000 kroner fra denne potten.
– Og vi fikk det vi ba om. Dette er penger som må brukes opp i år, og vi oppfordrer derfor alle som har hatt slike utgifter – det være seg frivillige organisasjoner, kommunale avfallsselskaper eller andre, til å søke om kompensasjon innen 15. november. Da skal vi rekke å behandle søknadene og betale ut pengene innen årsskiftet, sier Granlund.
Hun registrerer at posten «Marin forsøpling» er inne på Statsbudsjettet også for neste år, og håper at ordningen vil kunne opprettholdes i årene framover. – Men det vil sikkert bli etter en evaluering av hvordan de ulike tiltakene som Miljødirektoratet har bevilget penger til i år har fungert, tror hun.
Granlund håper derfor at flest mulig benytter anledningen og søker i år. Utgiftene må naturligvis kunne dokumenteres, og oppryddingen skal være registrert inn på Hold Norge Rents ryddeportal. Mer informasjon og søknadsskjema med rettledning finnes på Avfall Norges nettside.