kretslopet-bladlogo-387-90

Kompetanseløftet 2020 sjøsatt

SnorklippingenProsjektleder Jens Måge holder mikrofonen for stortingsrepresentant Marianne Aasen, som klipper snora og erklærer Kompetanseløftet 2020 for i gang. Til høure for Aasen tre studenter fra NMBU og bak disse Ole Jørgen Hanssen, Ola Elvestuen og Ivar H. Kristensen, generalsekretær i Tekna. Avfall Norge og noen til har lenge bekymret seg for at tilbudet på formell utdanning innen avfallsbehandling og gjenvinning har vært for dårlig. Med finansiering fra de største medlemmene vil man nå gjøre noe med det og det såkalte Kompetanseløftet 2020 ble lansert med brask og bram 26. november.

 – Avfallsbransjen har vært gjennom og er fortsatt i en rivende utvikling. Og vi har veldig mye god erfaringsbasert kompetanse i bransjen, men adskillig mindre formell kompetanse. Det ønsker vi å gjøre noe med, vi vil rett og slett være med å kjempe om de beste hodene, sa direktør Nancy Strand i Avfall Norge, som har vært en pådriver for et kompetanseløft.

Avfallsstudenter
Rent konkret handler det om å sørge for at det rekrutteres flere studenter til avfalls- og gjenvinningsfag ved norske universiteter. Tidligere var avfallsfag et tilbud ved NTNU, men professor Helge Brattebø måtte konstatere at dette hadde dødd gradvis ut. – Vi har ambisjoner om at 8-10 studenter hvert år tar en master med fordypning og hovedoppgave innen avfall og samtidig ha en viss forskningsportefølje på temaet. Vi vil være med å definere dagsorden på dette fagområdet, det har vi ikke gjort de siste 10-15 årene, sa han.

Fra NMBU – som altså er den tidligere Norges Landbrukshøgskole etter omdannelsen til universitet – stilte den rutinerte avfallsforskeren Ole Jørgen Hanssen. Han er ansatt som Professor II ved institusjonen – riktig nok bare på 30% stilling – og har fra i høst stått for kurset Ressurser i Kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser. Han hadde med seg en håndfull studenter som villig bevitnet at dette var bra saker. Kurset utgjør riktig nok bare fem studiepoeng, men også her er det ambisjoner om å utvikle tilbudet videre. – En slik satsing har bred forankring i NMBU-systemet, sa Hanssen.

 

Spleiselag
Men bransjen må bidra med mer enn gode ord for å få utviklet disse tilbudene ved våre offentlige læresteder. For å få etablert professorater i Trondheim og på Ås – samt en halv prosjektlederstilling i Avfall Norge – må det stilles midler til disposisjon. – Kompetanseløftet 2020 er et spleiselag mellom Avfall Norge, Avfallsforsk, NTNU i Trondheim, NMBU i Ås, og byene Tromsø, Trondheim, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Oslo samt Romerike, forteller Nancy Strand. Etter det Kretsløpet forstår skal disse storbyene ha garantert for drøye fem millioner kroner over en femårsperiode. ¬ – Men det finnes også andre initiativer, f.eks samarbeider GJØR og HIAS med Høgskolen i Hedmark og Vesar med Høgskolen i Vestfold. Vi håper disse aktivitetene kan samles og samordnes i dette prosjektet, sier Strand. Det er Jens Måge, som også har fagansvar for biologisk behandling i Avfall Norge, som skal være prosjektleder for Kompetanseløftet 2020.

 

Politisk glans
Avfall Norge er lokalisert i behagelig nærhet til landets nasjonalforsamling og det var åpenbart ikke vanskelig å få folk derfra til å kaste glans over denne hyggelige begivenheten. Marianne Aasen (Ap) fra Kirke- utdannings- og forskningskomitèen på Stortinget fikk æren av å klippe snora, da hadde hun først dokumentert innsikt i avfallshistorien. – Første gang avfall omtales var i Aten rundt 500 år før Kristus, sa hun. Men siden har det som kjent skjedd en del og Aasen var svært fornøyd med dette initiativet for kompetanseheving innen en viktig bransje.
Det var naturligvis også energi- og miljøkomitèens leder Ola Elvestuen (V). Han konstaterte at avfallsbehandling er et politisk utfordrende landskap. – Her ligger djevelen virkelig i detaljene. Den minste feil i en forskrift er nok til å føre utviklingen i feil retning, konstaterte han, uten å utdype hva han siktet til. Elvestuen mente også avfallsteknologi var et område der man globalt står foran enorme investeringer og at norsk næringsliv bør kjenne sin besøkelsestid. – Og da står kompetanseutvikling selvsagt helt sentralt, sa han.

 

Mål for Kompetanseløftet 2020
• Utvikle og systematisere kunnskap om avfall, ressurser og gjenvinning.
• Etablere flere professorater og utdanningstilbud på universiteter og høgskoler i Norge.
• Øke rekruttering og styrke omdømmet til bransjen.