kretslopet-bladlogo-387-90

– Livet i havet halvert i min levetid

Nina JensenNina Jensen, generalsekretær i WWF, karakteriserte havet som et sterkt truet økosystem.Nina Jensen, generalsekretær i WWF og utdannet marinbiolog, fikk i sitt foredrag på Hold Norge rent-konferansen godt fram at marin forsøpling langt fra bare er et estetisk problem, men i høyeste grad truer hele økosystemet.

Jensen refererte til en IUCN-rapport som viste at både de kommersielle fiskebestandene og øvrig liv i havet er halvert siden 1975. – For enkelte artsgrupper er situasjonen enda verre. I gruppene haier og skater, som beskattes hardt på grunn av sine verdifulle finner, er 25% av artene direkte utrydningstruet. Og for tunfisk og makrell har nedgangen vært hele 74%, sa hun.
– Vi i WWF blir jo beskyldt for å trekke fram søte dyr med pels og store øyne. Men i havet finnes mange truede arter som ikke er slik. Sjøpølsene rundt Galapagos har en nedgang på 98% og er kritisk truet, sa hun.
Jensen la ikke skjul på at overfiske var en stor trussel, men det ikke-kommersielle biomangfoldet trues av at biotopene ødelegges. – Korallrev utgjør bare 0,1% av arealet i verdenshavene, men hele 25% av artene i havet er knyttet til disse. Og ¾ av de gjenværende korallrevene er truet av ulike aktiviteter, i Norge er 30-50% av korallrevene allerede ødelagt, sa hun.
– Det mangler ikke på advarsler om konsekvensene av forsøpling og annen menneskelig påvirkning av havet. Det er nå på tide at forskerne blir hørt. Flere naturtyper må få et reelt vern og økosystemtjenestene fra havet må verdsettes høyere, sa Jensen og nevnte Lofoten og Vesterålen som områder Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på.