kretslopet-bladlogo-387-90

Erik Osmundsen inn i styret i Avfall Norge

Erik OsmundsenKonsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning mener et samlet Avfall Norge er et godt redskap for å bringe bransjen framover.For første gang er en representant for den private avfallsbransjen valgt inn i Avfall Norges styre. Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning ble enstemmig valgt på Avfall Norges generalforsamling 7. juni.

– De viktigste sakene i bransjen er vi enige om og vi trenger en bevegelse som er samlende for å få gjennomslag. Eventuelle særinteresser vi måtte ha får vi ivareta andre steder, sier Osmundsen til Kretsløpet. Han trekker fram arbeidet med avfallsbransjens Veikart som et godt eksempel. – Et slikt samarbeid starter en dynamikk. Etter hvert vil de – både på kommunal og privat side – som synes en felles organisasjon er rart, se at samarbeidet fungerer og slutte opp om det, sier Osmundsen.
Også i Avfall Norges valgkomité ble privat sektor representert, da et benkeforslag på Synnøve Bjørke, direktør i Rekom, fikk overveldende flertall.