kretslopet-bladlogo-387-90

Innovasjonsprisen til Den Magiske Fabrikken

Lunde og GillundAndreas Gillund fikk overrakt prisen av Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.VESAR-direktør Andreas Gillund hadde knapt fått satt seg etter overleveringen av Veikartet før han ble kalt til scenen for å motta Innovasjonsprisen 2016 på vegne av Den Magiske fabrikken.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Den Magiske Fabrikken leverer på nytenkning, utvikling og samfunnsansvar gjennom nye måter å bruke gjødsel og gjødselsvann i utvinningen av biogass.
I kombinasjon med tett samarbeid med bønder i nærområdet og transportnæringen, samt fokus på kunnskapsformidling, gir det en stor læringsnytte og overføringsverdi til andre deler av bransjen.
Ved hjelp av Den Magiske Fabrikken vil bøndene i Vestfold produsere den mest klimavennlige maten i Norge i 2016 og Regjeringens klimamålsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal benyttes til biogassproduksjon innen 2020 nås allerede i 2016 i Vestfold.
Biogass tilsvarende 4 millioner liter diesel fra Den Magiske Fabrikken går som drivstoff til busser i Vestfold og Grenlandsområdet. Den Magiske Fabrikken har ikke bare et treffende navn, det er et perfekt eksempel på den sirkulære økonomien, på nytenkning og et eksempel til etterlevelse!

De øvrige nominerte til prisen var selskapet Bir Nett for sitt arbeid med etablering av det såkalte bossuget i Bergen og selskapet Minorga Vekst, for utviklingen av et unikt gjødselprodukt basert på biologisk avfall.

Juryen for Innovasjonsprisen 2016 har bestått av direktørene Nancy Strand, Avfall Norge, Bård Jørgensen, Remiks, Odd Terje Døvik, Returkraft og Inger Solberg, divisjon Bærekraft i Innovasjon Norge.

Les betydelig mer om Den Magiske Fabrikken i Kretsløpets papirutgave nr 3-2016.