kretslopet-bladlogo-387-90

– Vil ikke sitte på flere sider av bordet

Bjørn HoelBjørn Hoel stilte til debatt på Avfallskonferansen 2016, men ønsker altså ikke å melde Ragn-Sells inn i organisasjonen som arrangerte stevnet.Mens Norsk Gjenvinning har gått inn i Avfall Norge og tatt styreverv ønsker foreløpig ikke landets nest største private aktør Ragn-Sells å være med i organisasjonen. Direktør Bjørn Hoel tror de private vil få liten innflytelse i Avfall Norge med dagens modell.

– En enslig stemme i styret gir for liten innflytelse. De 258 kommunale medlemmene vil fortsatt dominere organisasjonen. Å delta her vil bli å sitte på flere sider av bordet og det ønsker vi ikke, sier Hoel. Han synes også at den nye kontingentstrukturen som skal fases inn i løpet av tre år vil føre til at store private aktører vil finansiere en for stor andel av det hele.
Hoel mener likevel det er en god idé å arbeide for en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje. – Men da må det være en og bare en organisasjon. I dag har vi Norsk Industri og MEF som også organiserer avfallsaktører. Kunne man klare og samle alle ville det være interessant, sier han.
Hoel understreker at Ragn-Sells samarbeider med Avfall Norges medlemmer hver eneste dag og stiller opp i ulike fora. Og det ønsker selskapet å fortsette med, men altså uten å melde seg inn i Avfall Norge.