kretslopet-bladlogo-387-90

ESA avviste klager mot sjødeponi

EngebøfjelletEngebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane inneholder en av verdens største forekomster av mineralet rutil som er et titanråstoff. Nordic Mining som eier rettighetene til mineralet har fått tillatelse til å deponere gruveavfallet på fjordbunnen.EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har ikke avdekket brudd på EØS-reglene og avslutter behandlingen av tre klager på Norges tillatelse til et sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden.

Det var i 2015 at Førde kommune, SalmonCamera og Naturvernforbundet sendte inn klager til ESA på at selskapet Nordic Mining hadde fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn steinmasser på bunnen av Førdefjorden. Klagerne mente at Norge brøt med rammedirektivet for vann i EØS-avtalen ved å godkjenne prosjektet.

Når nå ESA har behandlet klagene, har denne behandlingen utelukkende gått ut på å bringe på det rene om Norge har fulgt reglene i Vanndirektivet, og om det er begått åpenbare feil i beslutningsprosessen. Det har ikke vært ESAs rolle å granske prosjektet som sådan, og omfanget av undersøkelsen har derfor vært begrenset, skriver ESA i sin pressemelding om saken. Slike feil har ESA altså ikke funnet.

Naturvernforbundet skriver på sin nettside at deres klage til ESA spesielt tok for seg resultater fra uavhengig forskning som viser at prosjektet ikke er miljømessig forsvarlig. Dessuten at tap for eksisterende næring ikke er blitt vektlagt i tillatelsen og at heller ikke alternativ bruk og tilbakefylling av massene er vurdert som alternativ til sjødeponi. Ingenting av dette går inn i det som ESA vurderer som saksbehandling, og det er dermed ikke tatt med i vurderingen av prosessen ved å gi tillatelsen.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom signaliserer at de ikke anser slaget som tapt, men vil gjøre det de kan for å stoppe oppstart av gruveprosjektet.

For Nordic Mining blir veien videre å foreta en teknisk utvikling av prosjektet. Det vil si å få på plass planer for å bygge et robust og langsiktig industriprosjekt. Det skriver Bergens Tidende. Der sier administrerende direktør Ivar Fossum i Nordic Mining at han tror beslutningen om å investere først kommer mot slutten av 2018.