kretslopet-bladlogo-387-90

ISWA ønsker å stenge ukontrollerte søppelfyllinger

Waste Atlas50 av de største søppelfyllingene befinner seg i den fattigste delen av verden. Det foreligger ingen data om søppelfyllinger i Kina. Kilde: Waste Atltas. The World’s 50 biggest dumpsites. 2014 ReportDe ukontrollerte fyllingene som man finner i land uten et fungerende avfallssystemer er en glemt miljøbombe og er en betydelig årsak til marin forsøpling. Nå drar ISWA i gang et initiativ for å få stengt de 50 største av dem.

Det er de siste årene lagt ned et stort arbeid i å kartlegge problemet, og flere rapporter har kommet om temaet. Blant annet «Global Waste Management Outlook» som var et samarbeid mellom ISWA og UNEP og som kom ut høsten 2015, og Waste Atlas- rapportene som blant annet kom ut i 2014.

I høst kom en ny rapport fra ISWA – et veikart for hvordan man kan stenge disse verdens mest forurensede steder. Avfall Norge, som er såkalt nasjonalt medlem i ISWA, har vært med å finansiere denne rapporten.

På Hold Norge Rent-konferansen i begynnelsen av februar fortalte Jens Måge fra Avfall Norge at ISWA har opprettet et nettsted i forbindelse med sin kampanje for å få stengt de 50 største fyllingene. Nettsida er fortsatt under oppbygging, og en del av innholdet mangler foreløpig, men allerede nå inneholder den en kunnskapsbase, en eksempelsamling og annet nyttig lesestoff.
Jens Måge– Vi har kunnskap om megadeponiene, og om hvordan de kan stenges. Det er en svær oppgave å gjøre det, men vi må komme i gang, sa Jens Måge på Hold Norge Rent-konferansen på Sola i februar.Et av midlene til å nå målet er å spre bevissthet om dette og få det delt på sosiale medier. Et annet er å få flest mulig til å signere et opprop fra ISWA med tittelen «Let’s close the world’s 50 biggest dumpsites!». – Det er en oppfordring til verdens ledere om å ta initiativ for å løfte dette opp på den internasjonale dagsorden, sa Måge. Oppropet kan signeres direkte på kampanjesida.

ISWA påpeker i sitt veikart at det ikke er nok å snakke om problemet. Det må gjøres noe også. – Det finnes kunnskap om og erfaring med å stenge deponier. I Norge har vi blant annet slik erfaring fra Grønmo utenfor Oslo, selv om det ikke var en ukontrollert fylling. Men man kan ikke bare stenge ned de eksisterende fyllingene, vi må tilby de som har disse søppelfyllingene som sin «renovasjonsløsning» noe som er bedre, sa Måge.

Ved å få avfallshåndteringen over i kontrollerte former og stenge megadeponiene vil man oppnå mange opplagte fordeler som bedre helse og levekår for de millioner av mennesker som er berørt av dette, ren luft og rent vann og betydelig reduserte klimagassutslipp. Men man vil også oppnå tusenvis av nye, varige jobber og ringvirkninger til lokalt næringsliv fordi man kan utnytte avfallet på en mye bedre måte, mente han.