kretslopet-bladlogo-387-90

Store mengder heliumballonger sluppet i naturen

Ballongklase på standaDenne ballongklasen er funnet og blir fjernet fra naturen, men hva med de andre? Foto Ann-Kathrin EspevollFør 17. mai viet media miljøaspektet ved de fargerike heliumballongene som selges til barn en del oppmerksomhet, noe som sannsynligvis reduserte etterspørselen betydelig. Nå viser det seg at mange av selgerne kvittet seg med restlageret ved rett og slett å slippe taket.

Bergens Tidende forteller om observasjoner av flere klaser og mange enkeltballonger på vei til himmels om kvelden 17. mai. Og NRK Hordaland har vært i kontakt med Ann-Kathrin Espevoll i Lindås kommune etter tips om en svær bunt ballonger i strandkanten på hennes brors eiendom i Dyrsvika på Osteriedet.
– Den lå svært uveisomt til, så hadde ikke NRK tipset meg, hadde vi ikke sett den, og den kunne blitt liggende der eller bli skylt på havet, forteller hun til Kretsløpet.
Nå som oppdriften var gått ut av ballongene, var det ikke mulig å få med seg alt sammen av en person til fots, og hun ser for seg at hun må få med seg noen med båt for å fjerne forsøplingen.
Plast i naturen, og spesielt i havet er et velkjent problem og burde være et godt argument for å forby heliumballonger, noe flere kommuner allerede har gjort. I medieoppslagene før nasjonaldagen kom det også fram et annet argument for å slutte å fylle ballonger med helium. Denne gassen er nemlig en begrenset ressurs, og den trengs til noe langt mer nyttig enn flyvende ballonger.
Til Bergens Tidende sier Aslak Bjarne Aslaksen, som er sjef for radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, at helium bør brukes til å undersøke barn med kreft. På sykehuset er de i stadig større grad avhengig av edelgassen helium. Der brukes helium til å kjøle ned magnetene i MR-maskiner. – Uten helium må vi gå over til maskiner med svakere magneter og dermed dårligere bildekvalitet, sier Aslaksen.
Fortsatt skjer det også massive, planlagte ballongslipp i forbindelse med kommersielle messer, fotballkamper og andre arrangementer. Kretsløpet har forsøkt å få en vurdering fra Miljødirektoratet på hvorvidt slike reklamestunts, og også slik dumping av restballonger som vi har sett etter 17. mai, kommer i konflikt med forurensningsloven eller annet regelverk, uten å lykkes.