kretslopet-bladlogo-387-90

Nytt styremedlem fra privat sektor i Avfall Norge

Trond SørensenTrond Sørensen (47), daglig leder i Franzefoss Gjenvinning, ser fram til nye utfordringer i en spennende bransje.Trond Sørensen, daglig leder i Franzefoss Gjenvinning, ble valgt inn i styret i Avfall Norge på generalforsamlingen i Kristiansand 13. juni. Dermed er to av organisasjonens styremedlemmer nå fra den private delen av avfallsbransjen.

Sørensen forteller at Franzefoss Gjenvinning har vært med i Avfall Norge helt siden de kjøpte Miljøtransport i 2009, men at de hittil ikke har vært noe aktivt medlem. – Men det blir mer interessant nå som organisasjonen skal arbeide for en samlet bransje, sier Sørensen. Han erstatter Elisabeth Haukaas Bjerke fra GLØR, som gikk ut av styret etter åtte år. Også valgkomitéen fikk et nytt medlem fra privat sektor, Ingrid Tjøsvold, daglig leder i Reno Norden. Men hun hadde visst annet å pusle med og var ikke tilstede på generalforsamlingen.
Den var forøvrig kjapt avviklet, styrets forslag til nye kontingentsatser og stemmerettsregler ble enstemmig klappet gjennom. Kort fortalt blir den såkalte grunnkontingenten nå en promille av medlemsbedriftenes kostnader, med et nedre beløp på 5000 kroner og et øvre tak på 250 000.
Medlemmenes størrelse reflekteres også i de nye stemmerettsreglene, de som betaler mer enn 200 000 kroner i kontingent får tre stemmer på neste års generalforsamling. De som betaler mellom 100 og 200 000 får to stemmer, mens de som betaler mindre enn 100 000 får en stemme hver. Det gjelder for øvrig 83 av foreningens 125 medlemmer.