kretslopet-bladlogo-387-90

Stena først med elektrisk tungtransport

El lastebilStena Recycling blir ifølge pressemeldingen først i verden med elektrifisert tungtransport.Stena Recycling kaster seg nå inn i det pågående rallyet om å ligge i front på elektrifisert avfallstransport. Selskapet blir ifølge en pressemelding det første i verden som begynner å kjøre elektriske lastebiler som er godkjent for en totalvekt på 50 tonn. I løpet av våren 2018 skal to nye biler settes i drift mellom Oslo og Moss og lasten er aske fra avfallsforbrenningsanleggene i hovedstaden.


Daglig går det nemlig 12 lass med til sammen rundt 250 tonn aske fra anleggene på Klemetsrud og Haraldrud til Stena Recycling i Moss, der metallet i asken sorteres ut for gjenvinning ved hjelp av et mobilt anlegg fra danske Meldgaard Miljø. Stena overtok denne aktiviteten i 2016, tidligere gikk asken til Norsk Gjenvinnings anlegg i Nes. Nå transporteres asken til Solgaard ved Moss og tilbake igjen vil bilene transportere avfall til forbrenningsanleggene i Oslo. Omfanget av virksomheten krever at bilene ruller i skytteltrafikk, noe som betyr 26 000 mil pr år. Når trafikken nå blir elektrifisert, betyr det at ca 120 000 liter diesel spares hvert år. Dette gir reduserte CO₂-utslipp på drøyt 320 tonn årlig.

Max Trandem Stena RecyclingMax Trandem, direktør i Stena Recycling, melder seg med dette på i racet om å være først med elektrifisert avfallstransport


– Strekningen Oslo-Moss og dette spesifikke oppdraget er meget velegnet for elektriske lastebiler. Avstanden er passende og bilene kan lades i 20 minutter ved hvert stopp. En lengre ladning finner sted om natten, forklarer Max Trandem, adm. dir. i Stena Recycling AS.


– Bærekraft er et viktig tema for oss og våre kunder. Derfor er vi veldig glade for at teknologien nå har kommet så langt at vi kan begynne å kjøre med helt elektriske lastebiler med tung last i daglig trafikk. Det er positivt både for klimaet, lokalsamfunnet og ikke minst for sjåfør som får et bedre arbeidsmiljø og en helt annen kjøreopplevelse. En el-lastebil er roligere, jevnere og har mye mer kraft enn en vanlig dieselbil. I tillegg bidrar vi til Oslo kommunes miljømål om å halvere klimagassutslipp innen 2020, sier Trandem.


I Oslo kommune, som har vedtatt et mål om å redusere sine klimautslipp med 50 prosent innen 2020, er man naturligvis godt fornøyd med denne investeringen: – For oss og for innbyggerne i Oslo, er dette en veldig positiv og spennende nyhet. Vi er med og tar de første skrittene mot elektrifisering av tungtransport på vei. Vi får en mer bærekraftig håndtering av både drivstoff og restprodukter i fjernvarmeproduksjon. Virksomheten som helhet vil gi en betydelig mindre klimapåvirkning, sier Matthias Franke, avdelingsdirektør i Energigjenvinningsetaten.


De nyutviklede elektriske lastebilene, som altså er de to første eksemplarene i verden som settes i kommersiell trafikk, leveres i løpet av våren 2018. Bilene kommer fra den nederlandske produsenten Emoss som har levert elektriske kjøretøy i ti år, men aldri før i denne størrelsen. – Dette er det første steget. Hvis det fungerer, undersøker vi muligheten for å bytte til elektriske lastebiler i andre deler av Stena Recycling. Jeg håper også at vi kan inspirere andre selskaper til å bytte til elektriske alternativer der det er mulig, sier Max Trandem.