kretslopet-bladlogo-387-90

Avfall Norge halverer kontingenten

budsjettkuttAvfall Norge vedtok en halvering av den såkalte grunnkontingenten – og litt senere et budsjett med samme inntektsnivå som årets.Avfall Norges generalforsamling, som ble avviklet i Stavanger rett før Årskonferansen startet, vedtok å halvere den såkalte grunnkontingenten. Den nye kostnadsbaserte kontingentstrukturen ble vedtatt i 2015 og justert i fjor. Nå halveres disse satsene, Avfall Norge vil i stedet satse mer på prosjektfinansiering.


– Flere medlemmer har reagert på at kontingenten er høy, særlig aktører som har hatt lav kontingent før 2015. Vi ønsker å være en organisasjon for hele bransjen og da bør ikke terskelen for å melde seg inn være for høy, sa påtroppende styreleder Berit Pettersen da hun presenterte det nye forslaget.

Kontingenten skal fortsatt beregnes utfra medlemmenes totalkostnader og kan nå variere fra 5000 kroner for medlemmer med mindre enn 5 millioner i kostnader før skatt og finans, til 125 000 kroner for selskaper med mer enn 250 millioner i kostnader. Mellom dette er det en trapp med ti trinn.


KontingentsatserSlik ser satsene for beregning av grunnkontingent til Avfall Norge ut for 2019.Nå er det ikke slik at Avfall Norges budsjett for 2019 halveres med dette vedtaket. Pengene som ikke lenger kommer inn som grunnkontingent skal nå komme i form av en frivillig prosjektkontingent. Satsene her er også en trapp basert på kostnader og varierer fra 15 000 kroner for medlemmer med mindre enn 25 millioner i kostnader, til 200 000 for medlemmer med mer enn 200 millioner kroner. – Handlingsrommet for å bruke ekstern kompetanse kan bli noe mindre i en overgangsperiode, men å gå over til en større grad av prosjektfinansiering er riktig og behøver slett ikke å bety at de totale inntektene blir mindre, sa Pettersen. 


Generalforsamlingen vedtok også å endre stemmerettsreglene ved neste års generalforsamling. Fjorårets vedtak innebar at de som betalte 200 000 kroner i kontingent hadde tre stemmer, de som betaler mellom 100 og 200 000 hadde to stemmer, mens de som betalte mindre enn 100 000 hadde en stemme hver. Dette ble erstattet med en enklere modell, neste år vil de som betaler mer enn 75 000 i kontingent ha to stemmer, mens de som betaler mindre har én stemme.