kretslopet-bladlogo-387-90

Innovasjonsprisen til Ecofiber

Svendsen med InnovasjonsprisenKjell Inge Svendsen er stolt og glad over prisen, men mener det fortsatt er ukjent for mange at det er mulig å få en tusenlapp for å levere inn fritidsbåter og få dem til meterialgjenvinning.Avfall Norges Innovasjonspris gikk i år til selskapet Ecofiber, foreløpig det eneste behandlingsanlegget i Norge som materialgjenvinner fritidsbåter.


Selskapet har mottatt 400 båter totalt siden oppstarten i 2015, det gikk tregt i starten, men tok seg kraftig opp etter at tusenlappen i pant ble innført i oktober i fjor. – På sensommeren vil vi gjennomføre en såkalt sommerkampanje, vi har leid inn et bulkskip og vil dra kysten rundt fra Sotra og inn Oslofjorden for å hente båtvrak, forteller en stolt gründer og daglig leder Kjell Inge Svendsen til Kretsløpet.
Prisen ble delt ut av Avfall Norges direktør Nancy Strand under Årskonferansens festmiddag og i begrunnelsen heter det:

Juryen vurderer arbeidet til Ecofiber om utrolig viktig, da de løser et voksende avfallsproblem, gjør dette til en verdikjede og skaper et marked for materialgjenvinning. Ecofiber ansvarliggjør produsentene og industrien i å tenke annerledes på bruken og utnyttelse av et produkt. Prosessen og produktet har en betydelig posisjon innen fritidsbåter, og har overføringsverdi til industri-produkter som vindmøller. De engasjerer seg stort innenfor sitt felt, og har siden selskapets oppstart i 2015 opplevd stor etterspørsel i markedet og har bidratt i viktige politiske diskusjoner og prosjekter.