kretslopet-bladlogo-387-90

Gründerprisen til Invertapro

Igesund og Solstad RingheimGründer og daglig leder Alexander Solstad Ringheim og styremedlem Toralf Igesund (med slips) har nettopp mottatt prisen på festmiddagen på Avfall Norges årskonferanse.Avfall Norges gründerpris gikk i år til Invertapro, insektlarveprodusentene på Voss. De produserer allerede både snacks og plantegjødsel av melbillelarver, men målet er å få opp en skikkelig fabrikk som kan omdanne noen tusen tonn matavfall til laksefôr.


Interessen for å utnytte organisk avfall til dyrefôr og humant konsum ved hjelp av insekter er økende og har et internasjonalt og industrielt potensiale. Og med økende fokus på sirkulær økonomi har EU endret sitt regelverk for å tillate insektprotein å bli brukt i dyre- og fiskefòr.

Invertapro ble startet i Tanzania i 2015 og har opplevd rask vekst, i dag har selskapet fire ansatte i Norge. De har fått noe finansiering og er nå i ferd med å samle inn kapital for å skalere opp til Norges første insektfabrikk. Allerede i dag har selskapet to produkter som selges direkte og i nettbutikk, noe som skaper oppmerksomhet, gir en beskjeden inntekt – men først og fremst bygger erfaring og kompetanse. Invertapro driver i dag et lite testanlegg til forskning og salg. Målet er å få på plass et pilotanlegg i løpet av 2019 ned en kapasitet på 8.000 tonn substrat per år, og deretter et fullskala anlegg som skal kunne ta 30.000 tonn per år.

Juryens vurdering er at Invertapro i stor grad viser at de leverer på bærekraft og har fokus på lønnsomhet og samarbeid med tverrfaglig kompetanse og kunnskap for å oppnå lønnsomhet og utvikling fremover. De har et sterkt markeds- og vekstpotensiale og utnyttelse av organisk avfall til høyverdig protein er et viktig bidrag til sirkulære verdikjeder og industriell bærekraft.

Les mer om Invertapro i Kretsløpets papirutgave nr 3-18