kretslopet-bladlogo-387-90

Topptungt om plast i havet på Arendalsuka

Erik Solheim utsnittErik Solheim er leder for FNs miljøprogram, som i desember i fjor vedtok en global målsetting om å stanse alle utslipp av plast til verdenshavene.Onsdag 15. august inviterer Avfall Norge, i samarbeid med Hold Norge Rent, GRID Arendal og Arendalsuka, til debatt om plast i havet. Det foregår i Arendal kino fra kl 9 til 11 og det er mange gode navn i programmet. Blant disse er Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram, bistandsminister Nikolai Astrup og rederiforbundets direktør Harald Solberg.


Programmet har fått tittelen "Norske løsninger i et hav av plast" og foruten de som er nevnt over deltar også Nina Jensen, leder for REV Ocean, Atle Hamar, statssekretær i klima- og miljødepartementet, Peter Sundt, styreleder i Handelens Miljøfond, Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning. Og ikke minst Kristal Ambrose, en forsker fra Bahama som etter å ha seilt over Stillehavet i 2012 og studert den såkalte Great Pasific Garbage Patch, har viet sitt liv til studier av og informasjon om plastforurensningen i havet og startet bevegelsen Bahamas Plastic Movements. Som det altså blir mulig å høre mer om i Arendal 15. august.
Kristal AmbroseKristal Ambrose har startet Bahamas Plastic Movements, som karakteriseres som et "kunnskapsbasert folkeinitiativ".