kretslopet-bladlogo-387-90

Mange avvik ved internasjonal tilsynsaksjon til sjøs

Den økende oppmerksomheten på marin forsøpling har skjerpet myndighetenes innsats mot forurensere på sjøen. Under den Interpol-ledede aksjonen "30 days at sea" gjennomførte inspektører fra Sjøfarsdirektoratet, Miljødirektoratet og Kystverket 87 tilsyn. Det ble funnet avvik knyttet til miljø ved 23 av dem.

Les mer …

Gründerprisen til Invertapro

Avfall Norges gründerpris gikk i år til Invertapro, insektlarveprodusentene på Voss. De produserer allerede både snacks og plantegjødsel av melbillelarver, men målet er å få opp en skikkelig fabrikk som kan omdanne noen tusen tonn matavfall til laksefôr.

Les mer …

Berit Pettersen ny styreleder i Avfall Norge

Avfall Norge fikk 5. juni sin første kvinnelige styreleder. Berit Pettersen (63) fra Reno-Vest ble enstemmig valgt på organisasjonens generalforsamling i Stavanger. – Jeg er stolt og glad over tilliten og ser fram til å fortsatt gjøre en jobb i denne spennende bransjen, sa hun.

Les mer …

Årskonferanse med mange endringer

Tirsdag 5. juni starter arrangementet som i alle år har hett Avfallskonferansen i Stavanger. Nå er navnet Avfall Norges årskonferanse og de mange rutinerte deltagerne vil finne at det ikke bare er navnet som er endret fra tidligere år.

Les mer …

Klimautslippene ned 1,6 prosent

De norske klimagassutslippene i 2017 var ifølge SSBs endelige tall 52,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, det er 1,6 % lavere enn året før. Nedgangen er på 0,9 millioner tonn, omtrent det samme som utslippsbidraget fra landets avfallsdeponier.

Les mer …

Topptungt om plast i havet på Arendalsuka


Onsdag 15. august inviterer Avfall Norge, i samarbeid med Hold Norge Rent, GRID Arendal og Arendalsuka, til debatt om plast i havet. Det foregår i Arendal kino fra kl 9 til 11 og det er mange gode navn i programmet. Blant disse er Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram, bistandsminister Nikolai Astrup og rederiforbundets direktør Harald Solberg.

Les mer …

Innovasjonsprisen til Ecofiber

Avfall Norges Innovasjonspris gikk i år til selskapet Ecofiber, foreløpig det eneste behandlingsanlegget i Norge som materialgjenvinner fritidsbåter.

Les mer …

Avfall Norge halverer kontingenten

Avfall Norges generalforsamling, som ble avviklet i Stavanger rett før Årskonferansen startet, vedtok å halvere den såkalte grunnkontingenten. Den nye kostnadsbaserte kontingentstrukturen ble vedtatt i 2015 og justert i fjor. Nå halveres disse satsene, Avfall Norge vil i stedet satse mer på prosjektfinansiering.

Les mer …

Digital tilgang på Kretsløpet er klar

Kretsløpets abonnenter, i hvert fall de vi har mailadresse til, skal nå ha fått en mail med link til nedlastning av "Kretsløp-appen", samt unik brukeridentitet og passord. Abonnementet dekker fra i år både papir- og digitalutgave (e-magasin).

Les mer …