kretslopet-bladlogo-387-90

Nytt styremedlem fra privat sektor i Avfall Norge

Trond Sørensen, daglig leder i Franzefoss Gjenvinning, ble valgt inn i styret i Avfall Norge på generalforsamlingen i Kristiansand 13. juni. Dermed er to av organisasjonens styremedlemmer nå fra den private delen av avfallsbransjen.

Les mer …

Avfall Norge deler ut to innovasjonspriser i år

I år har Avfall Norge valgt å lyse ut to priser: Bransjeprisen for innovasjon og nytenkning i den “etablerte” bransjen, og gründerprisen som særlig retter seg mot nye aktører. Begge deles ut under Avfallskonferansen i Kristiansand og fristen for å sende inn forslag er 14. april.

Les mer …

ISWA ønsker å stenge ukontrollerte søppelfyllinger

De ukontrollerte fyllingene som man finner i land uten et fungerende avfallssystemer er en glemt miljøbombe og er en betydelig årsak til marin forsøpling. Nå drar ISWA i gang et initiativ for å få stengt de 50 største av dem.

Les mer …

ESA avviste klager mot sjødeponi

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har ikke avdekket brudd på EØS-reglene og avslutter behandlingen av tre klager på Norges tillatelse til et sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden.

Les mer …

Store mengder heliumballonger sluppet i naturen

Før 17. mai viet media miljøaspektet ved de fargerike heliumballongene som selges til barn en del oppmerksomhet, noe som sannsynligvis reduserte etterspørselen betydelig. Nå viser det seg at mange av selgerne kvittet seg med restlageret ved rett og slett å slippe taket.

Les mer …

Returfellesskapet lansert

På den såkalte Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Poenget er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap.

Les mer …

– Vil ikke sitte på flere sider av bordet

Mens Norsk Gjenvinning har gått inn i Avfall Norge og tatt styreverv ønsker foreløpig ikke landets nest største private aktør Ragn-Sells å være med i organisasjonen. Direktør Bjørn Hoel tror de private vil få liten innflytelse i Avfall Norge med dagens modell.

Les mer …