kretslopet-bladlogo-387-90

– Vil ikke sitte på flere sider av bordet

Mens Norsk Gjenvinning har gått inn i Avfall Norge og tatt styreverv ønsker foreløpig ikke landets nest største private aktør Ragn-Sells å være med i organisasjonen. Direktør Bjørn Hoel tror de private vil få liten innflytelse i Avfall Norge med dagens modell.

Les mer …

Erik Osmundsen inn i styret i Avfall Norge

For første gang er en representant for den private avfallsbransjen valgt inn i Avfall Norges styre. Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning ble enstemmig valgt på Avfall Norges generalforsamling 7. juni.

Les mer …

Internt opprykk i LOOP

Hildegunn Iversen (34) er nå tilsatt som ny daglig leder i LOOP, etter Marianne Holen som har gått tilbake til jobben som kommunikasjonssjef i RfD. Iversen har arbeidet som prosjektleder i LOOP siden 2010.

Les mer …

– Livet i havet halvert i min levetid

Nina Jensen, generalsekretær i WWF og utdannet marinbiolog, fikk i sitt foredrag på Hold Norge rent-konferansen godt fram at marin forsøpling langt fra bare er et estetisk problem, men i høyeste grad truer hele økosystemet.

Les mer …

ESA avviste klager mot sjødeponi

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har ikke avdekket brudd på EØS-reglene og avslutter behandlingen av tre klager på Norges tillatelse til et sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden.

Les mer …

Innovasjonsprisen til Den Magiske Fabrikken

VESAR-direktør Andreas Gillund hadde knapt fått satt seg etter overleveringen av Veikartet før han ble kalt til scenen for å motta Innovasjonsprisen 2016 på vegne av Den Magiske fabrikken.

Les mer …

ROAF fyller 25 år

Siden Romerike Avfallsforedling ble etablert i 1991 har folketallet i de ni eierkommunene økt fra 123 000 til 193 000. Avfallsmengden er firedoblet og antall ansatte har økt fra tre til 80. – Selskapet har opplevd sterk medvind, til tider orkan i kastene, sa direktør Øivind Brevik.

Les mer …

Ny daglig leder i Batteriretur

Fredrik Andresen (36) overtar som daglig leder i AS Batteriretur 30. juni. Da går Frode Hagen av med pensjon, etter å ha ledet selskapet siden det ble etablert for 23 år siden.

Les mer …

Gullklypa 2016 til Nordic Ocean Watch

Det var surfernes miljøorganisasjon Nordic Ocean Watch (NOW) som ble tildelt utmerkelsen Gullklypa 2016 på Hold Norge Rent-konferansen nylig. Statssekretær Jens Frølich Holte i KLD delte ut prisen. – NOW rydder strender over hele landet, og har hatt et langvarig og systematisk oppryddingsarbeid, sa han.

Les mer …