kretslopet-bladlogo-387-90

ESA avviste klager mot sjødeponi

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har ikke avdekket brudd på EØS-reglene og avslutter behandlingen av tre klager på Norges tillatelse til et sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden.

Les mer …

Innovasjonsprisen til Den Magiske Fabrikken

VESAR-direktør Andreas Gillund hadde knapt fått satt seg etter overleveringen av Veikartet før han ble kalt til scenen for å motta Innovasjonsprisen 2016 på vegne av Den Magiske fabrikken.

Les mer …

ROAF fyller 25 år

Siden Romerike Avfallsforedling ble etablert i 1991 har folketallet i de ni eierkommunene økt fra 123 000 til 193 000. Avfallsmengden er firedoblet og antall ansatte har økt fra tre til 80. – Selskapet har opplevd sterk medvind, til tider orkan i kastene, sa direktør Øivind Brevik.

Les mer …

Ny daglig leder i Batteriretur

Fredrik Andresen (36) overtar som daglig leder i AS Batteriretur 30. juni. Da går Frode Hagen av med pensjon, etter å ha ledet selskapet siden det ble etablert for 23 år siden.

Les mer …

Gullklypa 2016 til Nordic Ocean Watch

Det var surfernes miljøorganisasjon Nordic Ocean Watch (NOW) som ble tildelt utmerkelsen Gullklypa 2016 på Hold Norge Rent-konferansen nylig. Statssekretær Jens Frølich Holte i KLD delte ut prisen. – NOW rydder strender over hele landet, og har hatt et langvarig og systematisk oppryddingsarbeid, sa han.

Les mer …

– Vil ikke sitte på flere sider av bordet

Mens Norsk Gjenvinning har gått inn i Avfall Norge og tatt styreverv ønsker foreløpig ikke landets nest største private aktør Ragn-Sells å være med i organisasjonen. Direktør Bjørn Hoel tror de private vil få liten innflytelse i Avfall Norge med dagens modell.

Les mer …

Erik Osmundsen inn i styret i Avfall Norge

For første gang er en representant for den private avfallsbransjen valgt inn i Avfall Norges styre. Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning ble enstemmig valgt på Avfall Norges generalforsamling 7. juni.

Les mer …

Internt opprykk i LOOP

Hildegunn Iversen (34) er nå tilsatt som ny daglig leder i LOOP, etter Marianne Holen som har gått tilbake til jobben som kommunikasjonssjef i RfD. Iversen har arbeidet som prosjektleder i LOOP siden 2010.

Les mer …

– Livet i havet halvert i min levetid

Nina Jensen, generalsekretær i WWF og utdannet marinbiolog, fikk i sitt foredrag på Hold Norge rent-konferansen godt fram at marin forsøpling langt fra bare er et estetisk problem, men i høyeste grad truer hele økosystemet.

Les mer …

Seabin – plukker søppel i sjøen

De to australske surferne Pete Ceglinski og Andrew Turton har funnet opp en automatisk "søppelbøtte" som ved hjelp av en pumpe suger sjøvann gjennom seg og renser det for søppel og forurensning. Nå arbeider de for å kommersialisere prosjektet.

Les mer …