kretslopet-bladlogo-387-90

– Livet i havet halvert i min levetid

Nina Jensen, generalsekretær i WWF og utdannet marinbiolog, fikk i sitt foredrag på Hold Norge rent-konferansen godt fram at marin forsøpling langt fra bare er et estetisk problem, men i høyeste grad truer hele økosystemet.

Les mer …

Seabin – plukker søppel i sjøen

De to australske surferne Pete Ceglinski og Andrew Turton har funnet opp en automatisk "søppelbøtte" som ved hjelp av en pumpe suger sjøvann gjennom seg og renser det for søppel og forurensning. Nå arbeider de for å kommersialisere prosjektet.

Les mer …

Kompetanseløftet 2020 sjøsatt

Avfall Norge og noen til har lenge bekymret seg for at tilbudet på formell utdanning innen avfallsbehandling og gjenvinning har vært for dårlig. Med finansiering fra de største medlemmene vil man nå gjøre noe med det og det såkalte Kompetanseløftet 2020 ble lansert med brask og bram 26. november.

Les mer …

Utgiftsdekning for strandryddere

Aktører som i løpet av året har hatt utgifter i forbindelse med behandling eller transport av marint avfall kan nå få disse utgiftene refundert. Men de må skynde seg. Søknadsfristen er 15. november.

Les mer …

"Nytt" Avfall Norge - med uendret styre.

Kjell Øyvind PedersenGeneralforsamlingen i Avfall Norge vedtok ny formålsparagraf og nye vedtekter. Fra nå av skal private og offentlig eide avfallsselskaper være likeverdige medlemmer med full stemmerett. Deretter ble hele det sittende styre gjenvalgt.

Les mer …

Gullklypa 2016 til Nordic Ocean Watch

Det var surfernes miljøorganisasjon Nordic Ocean Watch (NOW) som ble tildelt utmerkelsen Gullklypa 2016 på Hold Norge Rent-konferansen nylig. Statssekretær Jens Frølich Holte i KLD delte ut prisen. – NOW rydder strender over hele landet, og har hatt et langvarig og systematisk oppryddingsarbeid, sa han.

Les mer …

Færre avvik på aktive deponier

Siden 2005 har myndighetene gjennomført fire koordinerte tilsynsaksjoner på deponidelen av avfallsmottakene våre. Den foreløpig siste ble gjennomført ifjor, og resultatene tyder på at kontrollene har sin effekt.

Les mer …

Tyve år siden første utgave av Kretsløpet

Første nummer av fagtidsskriftet for avfall og gjenvinning kom i oktober 1995 og utgaven som nå er på vei ut til abonnentene er nummer 122 i rekka. Det er med andre ord tid for å kikke seg litt over skulderen.

Les mer …

Innovasjonsprisen til IRIS

PrisvinnerneAvfall Norges Innovasjonspris ble delt ut på Avfallskonferansen, av statssekretær Lars Andreas Lunde. Årets pris gikk til Salten-bedriften Iris, som har utviklet en unik rensemetode for sigevann fra deponier.

Les mer …