kretslopet-bladlogo-387-90

Alle vil nå ha båtregister

Problemet med utrangerte fritidsbåter ble tatt opp også på årets Arendalsuke – etter som de innførte ordningene ikke ser ut til å være tilstrekkelige til å løse problemet. Og nå synes det å være bred enighet om at en obligatorisk registrering av båtene må til for å komme videre.

Les mer …

– Vil vurdere saken i løpet av høsten

Konkurransetilsynet foretok etter en beslutning i Bergen tingrett såkalt bevissikring hos selskapene Stena Recycling, Østbø AS og Saltens Bilruter rett før sommerferien. Bakgrunnen er mistanke om ulovlig samarbeid i forbindelse med et landsdekkende anbud. Etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug Trones sier til Kretsløpet at det beslaglagte materialet vil bli gjennomgått i løpet av høsten.

Les mer …

Hver av oss kastet 15 kg mindre i 2018

SSB publiserte 2018-tallene for husholdningsavfall i juli. Her framgår det at avfallsmengden sank med 3,5 %, fra året før, noe som tilsvarer 15 kg pr innbygger. Og siden konsumet samtidig økte ufortrødent, oppnås det politiske målet om at avfallsmengden skal vokse mindre enn forbruket.

Les mer …