kretslopet-bladlogo-387-90

Quantafuel bygger anlegg i Danmark

Selskapet Quantafuel, som altså arbeider med å produsere drivstoff fra plastavfall og biologisk materiale ved hjelp av en patentert katalysator, starter nå byggingen av et produksjonsanlegg i Danmark.

Les mer …

Norsk Gjenvinning etablerer rådgivningsselskap

Stadig større behov for veiledning innenfor avfallshåndteringen og strengere krav til gjenvinning og sporbarhet er bakgrunnen for at Norsk Gjenvinning nå etablerer datterselskapet REvise AS, som skal ledes av Christine Tørklep.

Les mer …

Svensk utredning kritisk til forbrenningsavgift

Den svenske utredningen som blant annet skulle vurdere gjeninnføring av avgift på avfallsforbrenning ble overlevert 1. november. Utredningen konkluderer med at det ikke bør innføres avgift på forbrenning, men anbefaler heller mer direkte styringsmidler som plikt til utsortering.

Les mer …

Neppe EU-vedtak før neste år

EU-kommisjonen la frem en pakke med en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til revidert avfallsregelverk i desember 2015. Denne utløste en stor diskusjon både om materialgjenvinningsmål og definisjoner. Nå sier Hege Rooth Olbergsveen, Norges nye miljøråd i Brüssel, at det neppe blir noen løsning før i 2018.

Les mer …