kretslopet-bladlogo-387-90

Ville se hvor bilene ender

Samferdselsminister Jon Georg Dale inviterte seg selv til Stena Recyclings anlegg i Skien. Her fikk han se hvordan et fragmenteringsverk med 3000 Hk raskt kan forvandle bilvrak og komplekst jern til ny råvare. – Dette er med på å redusere miljøavtrykket fra biltrafikken så mye som mulig, sa statsråden.

Les mer …

Endelig enighet mellom EE-returselskapene

Etter flere år med innsamlingsstopper og krangel om hvem som har oppfylt sine forpliktelser og ikke, har returselskapene Norsirk, Renas og ERP nå gjort opp sine mellomværender og inngått en avtale som skal sørge for at samarbeidet fungerer mer smertefritt i framtida.

Les mer …

Uavklarte regler om krom gjør det vanskelig å nå EU-målet for BA-avfall

Miljødirektoratets forskriftsforslag for betong og teglavfall – som 13 måneder etter at det ble presentert ennå ikke er oversendt Klima- og miljødepartementet –inneholder en grenseverdi for innhold av seksverdig krom på 2 mg pr kg. Men i det grunnvannsbaserte nabolandet Danmark – som gjenbruker praktisk talt all betong – finnes ingen slik grenseverdi.

Les mer …

Intimkonserter for strandryddere

Norske artister har gjennom initiativet CleanSounds en unik mulighet til å gi sitt bidrag i forbindelse med opprydding på strendene. Og strandrydderne kan få en opplevelse for livet.

Les mer …