kretslopet-bladlogo-387-90

Landets første fyllestasjon for flytende biogass åpnet

– Dette er sirkulær økonomi i praksis. Vi leverer oksygen til oppdrettsbransjen og får flytende biogass tilbake, sa John Melby fra AGA da landets første fyllestasjon for dette drivstoffet ble åpnet på Furuset 4. desember.

Les mer …

– Brevik er egnet og Raudsand er urealistisk


Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet vurdert og sammenlignet det som foreligger av utredninger for de to alternativene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall. Den vurderingen går klart i Breviks favør.

Les mer …

Ny nordisk innsamlingsgigant

NordRen og det spanske avfallskonsernet Urbaser SA slår sammen sine virksomheter i Norden og danner selskapet Urbaser Nordic. Det nye selskapet vil ha rundt tusen ansatte på 550 kjøretøy og få en omsetning på rundt 1,2 milliarder kroner. Og hovedkontor på Sørum.

Les mer …

– Plasten bør energigjenvinnes til miljøgiftene er faset ut

– Det er beregnet at det årlig sendes 32 tonn Bisfenol A og 35 tonn bromerte flammehemmere til gjenvinning i Norge. Skal disse stoffene havne i barneklær og barneleker? Fram til vi har klart å bli kvitt de miljøgiftige tilsetningsstoffene bør plasten energigjenvinnes, sa seniorspesialist Hans Peter H. Arp ved NGI på årets miljøgiftkonferanse.

Les mer …