kretslopet-bladlogo-387-90

Flere matsentraler på trappene

I Norge har vi til nå bare hatt én matsentral, nemlig Matsentralen i Oslo, og det har begrenset mulighetene til å distribuere ut overskuddsmat fra butikker og engrosledd til de som trenger det. Nå er flere nye matsentraler under etablering eller i det minste planlegging.

Les mer …

Nordiske miljøministre vil ha bærekraftig plastbruk

Plast skal i framtiden produseres, brukes og gjenbrukes i et sirkulært kretsløp som ikke utgjør en risiko for helse eller miljø. Slik lyder framtidsvisjonen i det nye plastprogrammet som ble vedtatt av de nordiske miljøministrene under et møte i Nordisk ministerråd for miljø på Bygdøy nylig.

Les mer …

Vedlegg om avfallsforebygging på høring

Klima- og miljødepartementet publiserte i august 2013 en norsk avfallsstrategi. Men for å fylle kravene til en nasjonal avfallsplan i EUs rammedirektiv om avfall er det nødvendig å supplere strategien. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet forslag til vedlegg om avfallsforebygging som er lagt ut på høring med frist 30.juni.

Les mer …