kretslopet-bladlogo-387-90

Hver av oss kastet 15 kg mindre i 2018

SSB publiserte 2018-tallene for husholdningsavfall i juli. Her framgår det at avfallsmengden sank med 3,5 %, fra året før, noe som tilsvarer 15 kg pr innbygger. Og siden konsumet samtidig økte ufortrødent, oppnås det politiske målet om at avfallsmengden skal vokse mindre enn forbruket.

Les mer …

– Vil vurdere saken i løpet av høsten

Konkurransetilsynet foretok etter en beslutning i Bergen tingrett såkalt bevissikring hos selskapene Stena Recycling, Østbø AS og Saltens Bilruter rett før sommerferien. Bakgrunnen er mistanke om ulovlig samarbeid i forbindelse med et landsdekkende anbud. Etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug Trones sier til Kretsløpet at det beslaglagte materialet vil bli gjennomgått i løpet av høsten.

Les mer …

Sykkelbatteri i pressa ga branntilløp hos ROAF

Et batteri fra en el-sykkel i restavfallet var årsaken til det heftige branntilløpet ved ROAF 19. juni. Det avga gnister da det havnet i pressa ved sorteringsanlegget og sammen med sprayflasker med gassrester førte dette til at to meter høye flammer plutselig sto ut av pressa.

Les mer …