kretslopet-bladlogo-387-90

Like mye avfall fra tjenesteytende næringer som fra husholdningene

Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn, og denne veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen. Dette medfører at det nå genereres like mye avfall i de tjenesteytende næringene som i husholdningene.

Les mer …

Handelens Miljøfond skal dele ut 20 millioner mot plastforsøpling

Handelens Miljøfond, som altså samler inn 50 øre for hver bærepose som brukes i landet, lyser nå ut inntil 20 millioner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling. – I denne første utlysningen vil prosjekter som rydder opp i eller forebygger forsøpling bli prioritert, sier den nytilsatte daglige lederen for fondet, Rasmus Hansson.

Les mer …

Mange avvik ved internasjonal tilsynsaksjon til sjøs

Den økende oppmerksomheten på marin forsøpling har skjerpet myndighetenes innsats mot forurensere på sjøen. Under den Interpol-ledede aksjonen "30 days at sea" gjennomførte inspektører fra Sjøfarsdirektoratet, Miljødirektoratet og Kystverket 87 tilsyn. Det ble funnet avvik knyttet til miljø ved 23 av dem.

Les mer …

– Plastkrisa gir muligheter

– Kanskje blir vi nå nødt til å sende noe mer innsamlet plast til forbrenning i en overgangsperiode. Men det sjokket som importstoppen i Kina har vært, vil sammen med de nye EU-målene og økende fokus på forsøpling få fart på plastgjenvinningen i Europa og sørge for langt bedre løsninger i framtida, spår Peter Sundt.

Les mer …