kretslopet-bladlogo-387-90

Første tildeling sprengte rammene

Det var planlagt å dele ut 20 millioner kroner fra Handelens Miljøfond i første tildelingsrunde, men søkerne var så mange og så gode at fondet har økt tildelingen med ytterligere 10 millioner. Det var 189 søkere som ønsket støtte til sitt initiativ for å redusere plastforsøpling, og 73 av dem har fått tommel opp.

Les mer …

Nytt anlegg for radioaktivt avfall planlegges

Deponiet i Himdalen i Aurskog-Høland er i dag eneste lager og deponi for radioaktivt avfall her i landet. Det vil være fullt rundt 2035 og myndighetene har derfor satt i gang en prosess for å etablere et nytt deponi.

Les mer …

Emballasjeplasten inneholder mye forurensning

Grønt Punkt Norge har publisert resultater fra sine kvalitetsrevisjoner av plastemballasje i 2018. De viser at resultatene varierer fra 1,5 % forurensning i Tinn til 36,6 % i plasten fra Reno-Vest.

Les mer …

Ny runde for kvikksølvubåten

Et vedtak er gyldig kun til et nytt vedtak opphever det. I oktober 2018 bestemte regjeringen at ubåtvraket på havbunnen utenfor Fedje skulle bli liggende der, og tildekkes av masser for å hindre forurensning. Nå skal heving på nytt vurderes.

Les mer …