kretslopet-bladlogo-387-90

Gjenvinningen videre nedover

SSBs avfallsregnskap for 2017 viser at veien fram til EU-målene for materialgjenvinning blir stadig lengre. Dette året ble 37 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, 41,5 % om man inkluderer biologisk behandling. I "toppåret" 2011 var tilsvarende tall 50,6 prosent og vi må tilbake til 1999 for å finne en lavere andel materialgjenvinning.

Les mer …

Frafaller erstatningskrav etter Revac-brannen

Som omtalt i Kretsløpet nr 2-2019 fremmet forsikringsselskapet Berkeley Insurance Nordic et krav på 145 millioner kroner mot Vestfold interkommunale brannvesen (VIB), fordi selskapet mente brannvesenet bidro til at skadeomfanget ved brannen på Revac i mai i fjor ble unødvendig stort. Nå trekker Berkley kravet og ber om unnskyldning for at det overhode ble fremmet.

Les mer …

Sirkel og Restaurant Rest inngikk i 2018 et samarbeid for å forene krefter i kampen for et mer bærekraftig samfunn. Dette ble høytidelig markert med et arrangement 22. januar.

ANNONSE: Rekordmye glass – strengere kvalitetskrav

Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel, har arbeidet med gjenvinning av glass i 20 år. – Vi har aldri fått inn mer glass enn nå i januar, men dessverre henger ikke volum og kvalitet helt sammen, sier han.

Les mer …

Storsamling for biogass i Oslo

Rundt 300 deltagere fra 25 land satt i salen da Oslos ordfører Marianne Borgen og Avfall Norges Jens Måge åpnet Nordic Biogas Conference på Radisson Blu Scandinavia 9. april. Det er syvende gang dette arrangementet går av stabelen og i tre dager er deltagerne samlet for å få siste nytt innen biogass fra de nordiske land.

Les mer …