kretslopet-bladlogo-387-90

Uendret avfallsmengde, redusert materialgjenvinning

Ballet papirSSB-tallene for 2014 viser at totalmengden husholdningsavfall i praksis er uendret fra året før, noe som betyr en liten nedgang pr innbygger. Men andelen som går til materialgjenvinning reduseres stadig og kom i fjor ned i 37,4%.

Les mer …

– Todelingen av avfallsbransjen er uheldig

Viktor NormanØkonomiprofessor og tidligere statsråd Victor Norman ga uttrykk for klare oppfatninger om avfallsbransjen da han innledet til debatt på Avfallskonferansen 2015. Og som ventet ville han fjerne reguleringer og gi markedet friere spillerom.

Les mer …

Ny nordisk rapport viser klimagevinst av resirkulering

KompostrankerResirkulering av avfall gir positiv miljøeffekt. Det viser en ny rapport publisert av Nordisk Ministerråd. Av de undersøkte fraksjonene er effekten størst ved gjenvinning av aluminium og minst ved kompostering av våtorganisk avfall.

Les mer …

Svenskene kaster mer enn oss

Diagram Svensk Avfallshantering 2014Ifølge en fersk rapport fra Avfall Sverige økte mengden husholdningsavfall med 2% fra 2013 til i fjor og kom opp i 466 kg pr innbygger. Her i landet var tilsvarende tall (i 2013) 441 kg pr innbygger.

Les mer …