kretslopet-bladlogo-387-90

Færre avvik på aktive deponier

Siden 2005 har myndighetene gjennomført fire koordinerte tilsynsaksjoner på deponidelen av avfallsmottakene våre. Den foreløpig siste ble gjennomført ifjor, og resultatene tyder på at kontrollene har sin effekt.

Les mer …

Tyve år siden første utgave av Kretsløpet

Første nummer av fagtidsskriftet for avfall og gjenvinning kom i oktober 1995 og utgaven som nå er på vei ut til abonnentene er nummer 122 i rekka. Det er med andre ord tid for å kikke seg litt over skulderen.

Les mer …

Utgiftsdekning for strandryddere

Aktører som i løpet av året har hatt utgifter i forbindelse med behandling eller transport av marint avfall kan nå få disse utgiftene refundert. Men de må skynde seg. Søknadsfristen er 15. november.

Les mer …

Vil ha registrering av avfallsaktører

Miljødirektoratet foreslår overfor Klima- og miljødepartementet at avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere registrerer sin virksomhet. Og at alle som håndterer farlig avfall pålegges å føre en kronologisk journal over avfallet.

Les mer …