kretslopet-bladlogo-387-90

– Tiltak mot miljøgifter virker

At miljøgifter som PCB og DDT hoper seg opp i kroppen vår og aldri forsvinner derfra, har lenge vært den rådende oppfatningen. Nyere forskning tyder på at det ikke stemmer.

Les mer …

Mye pant i restavfallet

Plukkanalyser og beregninger hos ROAF har vist at pantbare flasker og bokser verdt minst 3,2 millioner kroner fulgte restavfallet inn i sorteringsanlegget deres i fjor. Direktør Øivind Brevik i ROAF synes det er betenkelig.

Les mer …

Ny Farlig avfall-forskrift endelig vedtatt

Rett før konferansen Farlig avfall 2015 vedtok Klima- og miljødepartementet de endringene i avfallsforskriftens kapittel 11 som Miljødirektoratet oversendte for 20 måneder siden – uten å forandre et komma i forslaget.

Les mer …

«Månelanding» på Klemetsrud?

KlemetsrudanleggetInnen mai 2016 skal EGE ha satt opp en testrigg for fangst av CO2 fra røykgassen fra energigjenvinningsanlegget, og kjørt nok tester til å lage en mulighetsstudie for et fullskala CO2-fangstanlegg.

Les mer …