kretslopet-bladlogo-387-90

MNA vil bygge nytt avfallsanlegg rett ved Namsos

Styret i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) foreslår å bygge et helt nytt avfallsanlegg til 150 millioner kroner på Spillum rett utenfor Namsos. Representantskapet, der de 13 eierkommunene sitter, skal ta stilling til forslaget 1. november.

Les mer …

Sorteringsanlegget i Stavanger tar form

Sentralsorteringsanlegget på Forus begynner å finne sin form og skal etter planen sortere det første avfallet allerede i oktober. Men det er foreløpig uvisst hvor mye av plasten som anlegget skal utsortere som kan materialgjenvinnes.

Les mer …

Konsekvensutredning ut på høring

NOAH har ferdigstilt sin konsekvensutredning av deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, og Klima- og miljødepartementet har lagt den ut på høring. Ikke uventet konkluderer utredningen med at Dalen gruve egner seg som deponi.

Les mer …

Mange avfallsbranner i sommervarmen

Forrige gang vi hadde en varm, tørr sommer var i 2014, da brant det heftig ved mange avfalls- og gjenvinningsanlegg. Dessverre er situasjonen den samme etter årets rekordvarme sommer.

Les mer …