kretslopet-bladlogo-387-90

NOAH gir opp i Brevik

Bjørn Rune Gjelsten sier til VG at han dropper videre arbeid med å etablere deponi for uorganisk avfall i Brevik. – Staten får ta ansvaret selv. Nå har regjeringen igjen utsatt prosessen, og vi synes det er greit å si i fra at grensen er nådd, sier Gjelsten.

Les mer …

Ny EE-avfallsbrann førte til evakuering

Natt til lørdag 23. mars førte en brann i EE-avfall hos Metallco på Gjøvik til at 68 av nabolagets beboere ble evakuert og til at Gjøvikbanen ble stengt. Brannen ble oppdaget av et varmesøkende kamera, få minutter senere brant det heftig med stor røykutvikling. Men brannvesenet kom raskt til stedet og hindret vesentlige bygningsskader.

Les mer …

Revolusjonerende papirsortering snart i gang

I løpet av få uker vil det nye helautomatiske papirsorteringsanlegget hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud være i gang. Det skal garantert klare å sortere 20 tonn papp og papir i timen til 97,5 prosent rene fraksjoner.

Les mer …

Halvparten av alle branner oppstår i restavfallet

En kartlegging av 65 branner i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge viser at halvparten av dem oppstår i restavfallet. Selvantennelse oppgis som den klart hyppigste brannårsaken, etterfulgt av batterier.

Les mer …