kretslopet-bladlogo-387-90

Veikartet overlevert

Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulærøkonomi ble presentert og overlevert til Utvalget for grønn konkurransekraft 8. juni på Avfallskonferansen 2016. Her står det blant annet at overgangen til sirkulær økonomi kan skape 50 000 nye jobber i bransjen og redusere landets klimautslipp med 7%.

Les mer …

ROAF fyller 25 år

Siden Romerike Avfallsforedling ble etablert i 1991 har folketallet i de ni eierkommunene økt fra 123 000 til 193 000. Avfallsmengden er firedoblet og antall ansatte har økt fra tre til 80. – Selskapet har opplevd sterk medvind, til tider orkan i kastene, sa direktør Øivind Brevik.

Les mer …

Erik Osmundsen inn i styret i Avfall Norge

For første gang er en representant for den private avfallsbransjen valgt inn i Avfall Norges styre. Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning ble enstemmig valgt på Avfall Norges generalforsamling 7. juni.

Les mer …

Lager plast av drivhusgass og luft

Det amerikanske firmaet Newlight har tatt CCS et skritt videre. Istedenfor å lagre det fangede karbonet, går det rett inn i nye plastprodukter. Og karbonet fanges fra utslipp av den meget potente klimagassen metan.

Les mer …