kretslopet-bladlogo-387-90

Mye pant i restavfallet

Plukkanalyser og beregninger hos ROAF har vist at pantbare flasker og bokser verdt minst 3,2 millioner kroner fulgte restavfallet inn i sorteringsanlegget deres i fjor. Direktør Øivind Brevik i ROAF synes det er betenkelig.

Les mer …

Kjemper for nærhetsprinsippet

Torbjørn LeidalGjennom prosjektet Rammevilkår 2015 ønsker 11 norske aktører innen avfallsforbrenning å skape bedre rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall i Norge, slik at eksporten til Sverige reduseres. De har engasjert Torbjørn Leidal til å fronte den saken.

Les mer …

«Månelanding» på Klemetsrud?

KlemetsrudanleggetInnen mai 2016 skal EGE ha satt opp en testrigg for fangst av CO2 fra røykgassen fra energigjenvinningsanlegget, og kjørt nok tester til å lage en mulighetsstudie for et fullskala CO2-fangstanlegg.

Les mer …