kretslopet-bladlogo-387-90

Papirdeklarering av farlig avfall avvikles 1. mai

Til tross for at bare 820 av drøyt 23 000 produsenter av farlig avfall har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for innrapportering av farlig avfall, varsler Miljødirektoratet at papiralternativet vil bli avviklet 1. mai.

Les mer …

Uenighet om ansvaret for marin forsøpling

– Det kan ikke være et kommunalt ansvar å plukke opp alt som kommer med Golfstrømmen, sa stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) fra Nordland. – Også det herreløse avfallet må være et kommunalt ansvar, kommunen er den eneste aktøren som kan tilrettelegge for innbyggernes innsats, sa Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Les mer …

– Ingen vits i å kildesortere 100% på byggeplass

– Det er kostnadseffektivt å kildesortere 90-95% av avfallet på byggeplass. Men de siste fem prosentene er kostbare og gir lite igjen i form av gjenvinnbart materiale. Det var konklusjonene etter et stort riveprosjekt på Økern i Oslo, der alt avfallet ble kildesortert.

Les mer …

– Livet i havet halvert i min levetid

Nina Jensen, generalsekretær i WWF og utdannet marinbiolog, fikk i sitt foredrag på Hold Norge rent-konferansen godt fram at marin forsøpling langt fra bare er et estetisk problem, men i høyeste grad truer hele økosystemet.

Les mer …