kretslopet-bladlogo-387-90

Sensorer sørger for korrekt tømming og fulle lass

De ni returpunktene i Halden kommune er utstyrt med sensorer som forteller når de er fulle og behøver tømming. Snart vil dette systemet også innføres på felleskontainere i hytteområder, informasjonen vil også bli tilgjengelig for publikum via en app.

Les mer …

– Du kan ikke stole på noen

Etter å ha fått anbefalt et tysk behandlingsanlegg for kvikksølvholdig avfall av en seriøs nordisk aktør og fått tillatelse til å eksportere dit av både norske og tyske myndigheter, ble Renor likevel sittende med regninga da det viste seg at mottaker drev med svindel.

Les mer …

Anbefalte Brevik som ventet

Miljødirektoratets anbefaling om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall forelå 2. mai. Ikke helt overraskende er direktoratets anbefaling et nytt deponi i Dalen gruver i Brevik, men også et dagbrudd ved Rekefjord sør i Rogaland blir vurdert som egnet.

Les mer …

Internt opprykk i LOOP

Hildegunn Iversen (34) er nå tilsatt som ny daglig leder i LOOP, etter Marianne Holen som har gått tilbake til jobben som kommunikasjonssjef i RfD. Iversen har arbeidet som prosjektleder i LOOP siden 2010.

Les mer …