kretslopet-bladlogo-387-90

Henteordninger for glass og metall brer seg

Rundt 20% av befolkningen har nå tilbud om henteordning for glass- og metallemballasje og andelen øker. Erfaringene så langt er at dette gir en klar økning i innsamlet volum og mindre glass og metall i restavfallet. Men andelen forurensning i fraksjonen øker også, spesielt der flere husstander har felles avfallsinnsamling.

Les mer …

Papirdeklarering av farlig avfall avvikles 1. mai

Til tross for at bare 820 av drøyt 23 000 produsenter av farlig avfall har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for innrapportering av farlig avfall, varsler Miljødirektoratet at papiralternativet vil bli avviklet 1. mai.

Les mer …

Konkurransetilsynet stadig kritisk til avfallsbransjen

De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i avfallssektoren og sett på hva som skal til for å skape en mer effektiv sektor. – Konkurransetilsynet mener konkurranse i for liten grad brukes i avfallssektoren, noe som medfører høye kostnader og begrenset innovasjon, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

Les mer …

– Ingen vits i å kildesortere 100% på byggeplass

– Det er kostnadseffektivt å kildesortere 90-95% av avfallet på byggeplass. Men de siste fem prosentene er kostbare og gir lite igjen i form av gjenvinnbart materiale. Det var konklusjonene etter et stort riveprosjekt på Økern i Oslo, der alt avfallet ble kildesortert.

Les mer …