kretslopet-bladlogo-387-90

Kontaktforum for biogass omsider etablert

Som noen vil huske la regjeringen fram sin såkalt tverrsektorielle biogasstrategi i oktober 2014. Blant tiltakene som ble varslet her var etablering av et kontaktforum for biogass. Dette hadde sitt første møte i Miljødirektoratet 11. desember – 16 måneder etter at strategien ble lagt fram.

Les mer …

Ny sirkulærpakke fra EU

Som lovet la EU-kommisjonen fram en ny såkalt sirkulærøkonomipakke 2. desember. Her legges lista for gjenvinning litt lavere enn i pakka som ble trukket tilbake for et år siden, men målene er like fullt ambisiøse nok til å medføre endringer i alle EU-land.

Les mer …

Mer farlig avfall til godkjent behandling

Totalt ble det levert inn cirka 1,38 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2014. Det er en økning på nærmere 70 prosent i forhold til 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun økt med henholdsvis 20 og 13 prosent i samme periode.

Les mer …