kretslopet-bladlogo-387-90

Kjemper for nærhetsprinsippet

Torbjørn LeidalGjennom prosjektet Rammevilkår 2015 ønsker 11 norske aktører innen avfallsforbrenning å skape bedre rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall i Norge, slik at eksporten til Sverige reduseres. De har engasjert Torbjørn Leidal til å fronte den saken.

Les mer …

Uendret avfallsmengde, redusert materialgjenvinning

Ballet papirSSB-tallene for 2014 viser at totalmengden husholdningsavfall i praksis er uendret fra året før, noe som betyr en liten nedgang pr innbygger. Men andelen som går til materialgjenvinning reduseres stadig og kom i fjor ned i 37,4%.

Les mer …

Ny nordisk rapport viser klimagevinst av resirkulering

KompostrankerResirkulering av avfall gir positiv miljøeffekt. Det viser en ny rapport publisert av Nordisk Ministerråd. Av de undersøkte fraksjonene er effekten størst ved gjenvinning av aluminium og minst ved kompostering av våtorganisk avfall.

Les mer …