kretslopet-bladlogo-387-90

– Nullutslipp innen 2050

Guri Melby utsnitt– Innen 2030 skal klimautslippene fra Oslo reduseres med 50%, til tross for at det forventes 200 000 nye innbyggere. Og i 2050 skal Oslo være en fossilfri nullutslippsby.

Les mer …

– Bildekk viktigste kilde til mikroplast i havet

Peter Sundt– Vi regner med at det oppstår rundt 8 000 tonn med plastforurensning mindre enn 5 millimeter i Norge årlig. Mer enn halvparten av dette er dekkslitasje og veitrafikken er dermed den viktigste kilden til mikroplastforurensningen i havet, sier Peter Sundt i Mepex Consult.

Les mer …

Mye klin hos ROAF

Romerike Avfallsforedling sitt sentralsorteringsanlegg har nå vært i drift et drøyt år. Blant erfaringene er at renhold og vedlikehold av anlegget er adskillig mer krevende enn forutsatt. – Vi har måttet øke bemanningen på anlegget fra 4 til 6, sier Tom Roger Fossum, fungerende direktør i ROAF.

Les mer …

– Mange ulovligheter ved riving av næringsbygg

Kristin Espeset fra Fylkesmannen i Rogaland tegnet et ganske dystert bilde av situasjonen da hun fortalte om sine tilsynserfaringer på Byggavfallskonferansen 2014. Spesielt mente hun at det ved riving av næringsbygg skjer mye som ikke er i henhold til regelverket.

Les mer …