kretslopet-bladlogo-387-90

Elektronisk deklarering sjøsettes endelig

Trude SyversenProsjektleder Trude Syversen fra Miljødirektoratet var tydelig lettet over å kunne fortelle deltagerne på seminaret for farlig avfallsaktører 7. mai at nettløsningen avfallsdeklarering.no nå var klar til å tas i bruk.

Les mer …

– Folk flest gir blaffen i bærekraft

– Maksimalt 20% av befolkningen er i utgangspunktet villige til å endre sin adferd for å skape en bedre verden. Og begrepet forbrukermakt er sterkt overdrevet, det er myndighetene og næringslivet selv som må drive fram endringer. Dette var trendanalytiker Paal Fures nådeløse budskap på Miljøagentenes frokostseminar 29. april.

Les mer …

– Ingen bedring å spore

Sundt SkålevågMiljødirektoratet gjennomfører i år den mest omfattende tilsynsaksjonen noensinne hos behandlere av farlig avfall. Etter de første 14 tilsynene konstaterer sjefingeniør Hilde Sundt Skålevåg i Tilsynsavdelingen trist at de finner like mange alvorlige avvik som under tidligere aksjoner.

Les mer …