kretslopet-bladlogo-387-90

Forhandlinger om plastemballasje avlyst

På nyåret ble det startet forhandlinger mellom Grønt Punkt Norge og Avfall Norge om en ny og revidert avtale for innsamlet plastemballasje fra husholdningene. Men under forhandlingene kom nyheten om at Elretur også vil være et selskap for håndtering av produsentansvar for emballasje. Dette skapte såpass stor usikkerhet hos Grønt Punkt Norge at de valgte å avlyse forhandlingene.

Les mer …

– Enten like vilkår eller ingen konkurranse

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef i MEF, mener det er langt igjen før private og offentlige avfallsaktører har like konkurransevilkår. MEF vil ikke ha vekk kommunenes ansvar for husholdningsavfallet, men vil ha fri konkurranse på all innsamling og behandling.

Les mer …

– Det skjer jo ingenting

Håkon Jentoft som nå er internasjonal rådgiver i Renovasjonsetaten i Oslo kommune, har fulgt avfallspolitikken tett i en årrekke. I sitt innlegg på MEF Avfallsdagene ga den tidligere direktøren i Avfall Norge uttrykk for skuffelse over den norske avfallspolitikken, som han mente manglet både mål og retning.

Les mer …