kretslopet-bladlogo-387-90

– Vær årvåkne

Byggavfallskonferansen 2015 gikk av stabelen i slutten av januar. Her ba Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforbund, avfallsaktørene om å holde øynene åpne. – Det finnes dessverre kriminelle aktører i byggebransjen og disse er ikke spesielt opptatt av å følge reglene om avfallhåndtering heller, sa han.

Les mer …

EU-kommisjonen trekker tilbake hele avfallspakka

Den "avfallspakka" som EU-kommisjonen la fram 2. juli 2014, med høye mål for gjenvinning av husholdningsavfall og emballasje, trekkes tilbake. Men det heter at kommisjonen vil komme tilbake med et enda mer ambisiøst forslag i løpet av 2015.

Les mer …

Vil ha forskriftsfestet krav til utsortering

Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund sendte før jul sammen et brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Her ber organisasjonene om at det innføres et forskriftskrav om at resirkulerbart avfall skal sorteres ut før energiutnyttelse av restavfall.

Les mer …

Vil samle hele bransjen

På Avfall Norges høstmøte presenterte styreleder Kjell Øyvind Pedersen blant annet forslag til ny formålsparagraf for organisasjonen. Og gjennom regionale møter skal grunnen nå beredes for nye vedtekter, som etter planen skal klubbes på generalforsamlingen i juni.

Les mer …