kretslopet-bladlogo-387-90

Overdriver vi problemet med plast i havet?

– Vi må slutte å snakke om "søppeløya" i Stillehavet og at det vil være mer plast enn fisk i havet i 2050. Det er misvisende og savner dekning. Men problemet er likevel stort, og jeg tror at anslaget på at det havner 15 tonn plast i havet hvert minutt trolig er for lavt, sa Kjersti Busch på Handelens Miljøfonds frokostarrangement nylig.

Les mer …

– Sirkulær økonomi brukes som unnskyldning


– Internasjonal handel med avfall har så langt ikke gitt noe positivt bidrag til den sirkulære økonomien. Spesielt eksporten av plast til gjenvinning har vært lite vellykket, løsningen er heller å redusere bruken av plast, sa Jim Puckett på Arendalsuka.

Les mer …

Verdens mest avanserte papirsortering åpnet

Norsk Gjenvinnings direktør Erik Osmundsen og byrådsleder Raymond Johansen syntes det er hyggelig at verdens mest avanserte papirsorteringslinje ligger i Groruddalen "siden de begge er derfra". Men robotene trenger foreløpig litt manuell hjelp for at anlegget skal levere som forutsatt.

Les mer …

Alle vil nå ha båtregister

Problemet med utrangerte fritidsbåter ble tatt opp også på årets Arendalsuke – etter som de innførte ordningene ikke ser ut til å være tilstrekkelige til å løse problemet. Og nå synes det å være bred enighet om at en obligatorisk registrering av båtene må til for å komme videre.

Les mer …