kretslopet-bladlogo-387-90

Klimautslippene ned 1,6 prosent

De norske klimagassutslippene i 2017 var ifølge SSBs endelige tall 52,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, det er 1,6 % lavere enn året før. Nedgangen er på 0,9 millioner tonn, omtrent det samme som utslippsbidraget fra landets avfallsdeponier.

Les mer …

EU har vedtatt forbudet mot ulike typer engangsplast

Etter et tolv timer langt forhandlingsmøte mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet ble det 19. desember oppnådd enighet om å forby flere engangsprodukter av plast. Blant disse er plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, sugerør og bomullspinner av plast.

Les mer …

– EU-krav må gi forskriftsendring

– Dagens forskrift gjør det nesten umulig å oppfylle EU-kravene som vil tre i kraft fra 2019 , sier Stig Ervik, direktør i Norsirk. Han mener den norske forskriften må endres, slik at returselskapene får eiendomsrett til EE-avfallet eller i det minste at avfallsentreprenørene får den samme behandlings- og rapporteringsplikt som EE returselskapene. Han mener også at forhandlernes mottaksplikt må revurderes.

Les mer …