kretslopet-bladlogo-387-90

Alle vil nå ha båtregister

Problemet med utrangerte fritidsbåter ble tatt opp også på årets Arendalsuke – etter som de innførte ordningene ikke ser ut til å være tilstrekkelige til å løse problemet. Og nå synes det å være bred enighet om at en obligatorisk registrering av båtene må til for å komme videre.

Les mer …

Endelig enighet mellom EE-returselskapene

Etter flere år med innsamlingsstopper og krangel om hvem som har oppfylt sine forpliktelser og ikke, har returselskapene Norsirk, Renas og ERP nå gjort opp sine mellomværender og inngått en avtale som skal sørge for at samarbeidet fungerer mer smertefritt i framtida.

Les mer …

– EU-krav må gi forskriftsendring

– Dagens forskrift gjør det nesten umulig å oppfylle EU-kravene som vil tre i kraft fra 2019 , sier Stig Ervik, direktør i Norsirk. Han mener den norske forskriften må endres, slik at returselskapene får eiendomsrett til EE-avfallet eller i det minste at avfallsentreprenørene får den samme behandlings- og rapporteringsplikt som EE returselskapene. Han mener også at forhandlernes mottaksplikt må revurderes.

Les mer …

Handelens Miljøfond starter opp 15. august

Fra 15. august er Handelens Miljøfond i gang, og medlemmene vil fra da bidra med 50 øre per plastbærepose til fondet. Til sammen kan dette utgjøre mellom 300 og 400 millioner kroner årlig, som skal brukes til å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og støtte tiltak som reduserer bruk av plastbæreposer.

Les mer …

– Vil vurdere saken i løpet av høsten

Konkurransetilsynet foretok etter en beslutning i Bergen tingrett såkalt bevissikring hos selskapene Stena Recycling, Østbø AS og Saltens Bilruter rett før sommerferien. Bakgrunnen er mistanke om ulovlig samarbeid i forbindelse med et landsdekkende anbud. Etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug Trones sier til Kretsløpet at det beslaglagte materialet vil bli gjennomgått i løpet av høsten.

Les mer …

EU har vedtatt forbudet mot ulike typer engangsplast

Etter et tolv timer langt forhandlingsmøte mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet ble det 19. desember oppnådd enighet om å forby flere engangsprodukter av plast. Blant disse er plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, sugerør og bomullspinner av plast.

Les mer …

EU-parlamentet har klare ambisjoner om å redusere bruken av engangsplast


Miljøråd Hege Rooth Olbergsveen rapporterer fra Brüssel at Europaparlamentet har vedtatt ambisiøse mål for reduksjon av engangsplast. Parlamentet vil blant annet redusere bruken av kopper og matbeholdere med 25 % innen 2025, og forby produkter der det finnes gode alternativer produsert i andre materialer, f.eks. sugerør.

Les mer …

Utreder forbud mot engangsplast

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil ikke vente på EU i kampen mot plastforsøpling. Han ber nå Miljødirektoratet utrede tiltak for å redusere bruken og miljøkonsekvensene av engangsartikler i plast.

Les mer …

EU til kamp mot engangsplast

EU-kommisjonen la 28. mai fram utkast til direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast. Blant forslagene er forbud mot engangsplast for produkter der det finnes alternativer laget av andre materialer.

Les mer …