kretslopet-bladlogo-387-90

Kortreist gjenvinning for drikkeboksene

2013-6-kortreist-drikkebokserKjell Olav Maldum og Svein Richard Brandtzæg markerer den avtalte gjenvinningen av drikkebokser i Norge for fullsatt sal under Zerokonferansen plenumssesjon. På storskjermen bak er Hydro-sjefen sammen med en annen miljøaktivist.Årets Zero-konferanse handlet mye om kjendiser, solceller, elbiler og oljefondets fossile investeringsprofil. Men Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg og Kjell Olav Maldum i Resirk fikk i hvertfall inn et gjenvinningsstunt. I sitt arbeid med å bli karbonnøytrale innen 2020 skal Hydro nå begynne å gjenvinne alle drikkebokser av aluminium ved anlegget sitt i Holmestrand.

I stedet for ytterligere utflagging av norsk produksjon til kullfyrte land som Kina og India annonserte Brandtzæg nå bygging av et nytt pilotanlegg på Karmøy. Der skal det produseres aluminium med betydelig mindre bruk av energi enn hittil. Hydro skal også fordoble sin gjenvinningskapasitet, og her kommer altså drikkeboksene inn. – Det er jo gjenvinningen som gjør aluminium til en del av løsningen. Aluminium kan gjenvinnes uendelig mange ganger uten å tape kvalitet, med bare 5% av energiforbruket som produksjon av jomfruelig aluminium krever. Faktisk er 75% av all aluminium som er produsert siden "oppfinnelsen" i 1886 fortsatt i bruk. Og den lave vekten gjør aluminium til et framtidsmateriale, ikke minst i miljøvennlige transportmidler. Et tonn aluminium kan erstatte tre tonn stål, sa Brandtzæg, før han kalte Kjell Olav Maldum og en panteautomat inn på scenen.
For hittil har de norske drikkeboksene, som ifjor utgjorde 6200 tonn aluminium, blitt transportert til Frankrike for gjenvinning der, nå skal de altså til Holmestrand. Smelteverket her har kapasitet til å gjenvinne 60 000 tonn aluminium, som hittil har gått til alt fra bildeler til trykkplater. Og snart altså til nye drikkebokser. – Det betyr at vårt pantesystem blir enda mer miljøvennlig, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Norsk Resirk.