kretslopet-bladlogo-387-90

– Fra ord til handling

2013-6-erna-solbergErna Solberg deler Zeros teknologioptimisme og lovet mer penger til grønn teknologiutvikling enn den forrige regjeringen har kommet opp med.Årets Zerokonferanse hadde tittelen «Det grønne skifte er i gang». Men vi har nettopp hatt et blått skifte og konferansedeltagerne fikk høre statsminister Erna Solberg snakke om klima og miljø. Og hun mente den nye regjeringen ville sette fart i den norske klimapolitikken, om ikke verbalt så i hvert fall i praksis.

– Vi har to ganger vært med på å forsterke den forrige regjeringens klimapolitikk gjennom forlik i Stortinget. Nå gjenstår det bare å gjennomføre innholdet i praksis, sa hun. Med utgangspunkt i klimapanelets nye rapport konstaterte hun at det mer enn noen gang er behov for en global pris på CO2 og for en internasjonal klimaavtale. – Høyre har lenge hatt en idé om at vi må utvikle et marked for CO2 der utgangspunktet er CO2-utslipp pr menneske, sa hun.
Men tre uker etter tiltredelsen var statsministeren også temmelig konkret på hva man umiddelbart vil gå i gang med. – Godstrafikken på båt og bane skal økes. I dag går for eksempel nesten all transport til oljebasene med vogntog, selv om disse naturligvis ligger ved havet. Vi skal bidra med gode rammebetingelser og gode løsninger.
Og selv om CCS-prosjektet på Mongstad er avviklet (en dårlig, men nødvendig nyhet) står regjeringen fast ved en ambisjon om minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering innen 2020, sa Erna Solberg, som så fram til et nært samarbeid med miljøbevegelsen.