kretslopet-bladlogo-387-90

Det offentlige må gå foran

2013-6-tine-sundtoft– Det er ikke første gang jeg opplever skepsis. Da jeg for 18 år siden ble NHO-direktør var medlemmene jeg møtte på alder med min far, sa Tine Sundtoft på Zerokonferansen.I likhet med sin sjef konstaterte den nybakte miljøvernministeren Tine Sundtoft at næringslivet har tatt miljøansvar og iverksatt mange gode tiltak som har fått utslippene fra industri ned. – Da må ikke vi sove. Det offentlige må gå foran og skape et marked for miljøvennlige løsninger, sa den tidligere regiondirektøren i NHO.

– Den første industrielle revolusjonen skjedde i kullgruvene i England, den andre ved samlebåndene til Henry Ford. Den tredje kan komme fra Norge – og den skal være grønn. Oljepengene har ikke vært brukt riktig de siste åtte årene – nå skal de brukes på grønn vekst, åpnet hun friskt.

Men etter de store ordene ble det mer konkret. – Det skal lønne seg å opptre miljøvennlig, vi vil sette ned en ny grønn skattekommisjon for å få til dette. Vi vil spesielt gjennomgå kjøretøy- og drivstoffavgiftene og vi vil trappe opp de statlige tilskuddene til kollektivsatsing, men de skal være basert på objektivt målbare resultater. Alle nye offentlige kjøretøy skal være av null- eller lavutslippstypen og vi vil innføre vrakpant på båter. Vi ønsker også å innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i egen bolig, sa Sundtoft. Hun lovet også at den lenge varslede nasjonale strategien for biogass vil komme.

– Det er ingen tvil om at en aktiv miljøpolitikk med de riktige insentiver virker. I oktober ble det solgt 925 elbiler i Norge, det er flere enn det finnes i Sverige totalt. Det handler om å premiere de miljøvennlige løsningene, sa Sundtoft.

– Det er ikke lett å skape engasjement for klimautfordringene, de verste utslagene skjer langt borte og konsekvensene ligger fram i tid. Det blir omtrent som å få ungdom til å interessere seg for pensjonsordninger. Men vi må få det ned på et konkret nivå, skape forståelse for at alle kan gjøre noe og for at endringene også skjer her og nå, sa hun og viste fram klimaforskeren Rasmus Benestads nedbørstatisikk. Den dokumenterer at hyppigere ekstremvær er et globalt fenomen allerede.