kretslopet-bladlogo-387-90

– Hold Norge rent bør bli en medlemsorganisasjon

Nancy Strand 2Nancy Strand tok til orde for å gjøre Hold Norge rent til en arena der alle gode krefter kan forene sin innsats mot forsøpling av land og hav.Nancy Strand, direktør i Avfall Norge, er svært fornøyd med klima- og miljøministerens engasjement for opprydning og innsats mot forsøpling. – Men produsentansvarstanken må med, det må være en viss sammenheng mellom hva vi finner og hvem som betaler, sier hun.
Strand tar til orde for å gjenopplive Hold Norge rent som en medlemsorganisasjon, åpen for alle og demokratisk styrt. – Den bør ha ansvar for og litt penger til å organisere en mer planmessig innsats mot marin forsøpling. Det er også viktig å innhente mer kunnskap om problemets omfang og om kildene. Det er jo gjerne slik at det som er målt og tallfestet blir gjort noe med, sier Strand. Hun vil gjerne ha offentlig støtte, men mener altså også at næringslivet bør bli medlemmer og støtte en gjenopplivet Hold Norge Rent-organisasjon.
Hold Norge Rent har med litt vekslende intensitet eksistert som en offentlig støttet kampanje i flere tiår, og organisert våropprydning, blant annet strandrydding. De siste årene har Avfall Norge hatt det juridiske og økonomiske ansvaret for å holde liv i kampanjen, men nå er det altså ønske om å gjøre Hold Norge rent til en arena for et mer forpliktende samarbeid og mer systematisk innsats mot forsøpling.