kretslopet-bladlogo-387-90

Vil samle hele bransjen

Kjell Øyvind PedersenStyreleder Kjell Øyvind Pedersen i Avfall Norge – til daglig direktør i IVAR – håper og tror generalforsamlingen til våren vil vedta nye vedtekter som gjør det naturlig for hele avfallsbransjen å slutte seg til organisasjonen.

På Avfall Norges høstmøte presenterte styreleder Kjell Øyvind Pedersen blant annet forslag til ny formålsparagraf for organisasjonen. Og gjennom regionale møter skal grunnen nå beredes for nye vedtekter, som etter planen skal klubbes på generalforsamlingen i juni.
Avfall Norge har helt siden navneskiftet i 2006 i prinsippet ønsket å være en organisasjon for hele avfallsbransjen, men dette har ikke blitt fulgt opp i handling. Gamle vedtekter, en komplisert gradering i A-, B-, og C-medlemskap og langvarige diskusjoner om i hvilken grad Avfall Norge skal drive næringspolitikk, har hindret dette i å bli en realitet. Nå tror imidlertid styreleder Kjell Øyvind Pedersen at tiden er moden.
– Målet er å bli en felles bransjeorganisasjon som både private og offentlige aktører kan føle seg hjemme i. Da må vi ha lik stemmerett for alle medlemmer og ikke lenger en total dominans av offentlig ansatte i styret, sier han.
På høstmøtet presenterte Pedersen følgende forslag til ny formålsparagraf: Avfall Norges formål er å ivareta samfunnsansvaret for en effektiv avfallshåndtering, til fellesskapets beste og i tråd med internasjonale og nasjonale klima- og miljømål. Denne ble diskutert på høstmøtet og vil ikke nødvendigvis være identisk med forslaget som blir lagt fram til sommeren. – Den kan bli supplert med noe om kompetanse. Men det skal nå være en runde med regionale møter for å forankre arbeidet med ny strategi, ny formålsparagraf og nye vedtekter, sier Pedersen.
Som kjent har det ikke vært noen stor politisk uenighet om målene i avfallspolitikken de siste årene, diskusjonen har mer gått på hvem som skal gjøre hva. Slik er det også mellom organisasjonene. – Avfall Norge vil fortsatt ha et særlig ansvar for å definere og utvikle den offentlige rollen og de offentlige kjerneoppgavene knyttet til avfall, sier han.