kretslopet-bladlogo-387-90

Ny sirkulærpakke fra EU

EU-fasadeUt fra EU-kommisjonens palass i Brüssel har det nå kommet en ny pakke - som vil påvirke mange Som lovet la EU-kommisjonen fram en ny såkalt sirkulærøkonomipakke 2. desember. Her legges lista for gjenvinning litt lavere enn i pakka som ble trukket tilbake for et år siden, men målene er like fullt ambisiøse nok til å medføre endringer i alle EU-land. 

Hele pakken tar sikte på å skape ny, grønn vekst i økonomien. I følge EU-kommisjonen har sirkulærøkonomien potensiale til å skape hele 580 000 grønne arbeidsplasser og sørge for en reduksjon i EUs klimagassutslipp på 450 millioner tonn hvert år. Og dette skal blant annet oppnås ved å ta i bruk avfallsressursene til ny produksjon. Innen 2030 skal 65% av alt husholdningsavfall og tilsvarende avfall gjenbrukes eller materialgjenvinnes og maks. 10% skal gå på deponi. Og selv om disse kravene er litt "slappere" enn forslaget som ble lansert i juli 2014 (70% gjenvinning og ingen deponering) vil det kreves betydelige endringer av avfallshåndteringen i mange land for å oppfylle dem.

Pakken inneholder da også en del mer spesifikke tiltak for å oppnå målet. Blant disse er:

• 60% gjenbruk og materialgjenvinning innen 2025.
• Strengere krav til ”utvidet produsentansvar”.
• Tiltak for å fremme utsortering av trevirke, aggregater, metall, glass og gips.
• Krav om kildesortering av matavfall (og halvering av mengden innen 2030).
• Nye tiltak for å fremme avfallsreduksjon og gjenbruk.

Pakken skal nå først legges fram for EU-parlamentet. Og ettersom gjennomføring av pakken forutsetter en rekke direktivendringer skal også Ministerrådet ha et ord med i laget. Og når direktivene er vedtatt vil de bli implementert i norsk lovgivning etter at de er tatt inn i EØS-avtalen.

Kretsløpet vil komme betydelig grundigere tilbake til innholdet i pakken i sin neste papirutgave.