kretslopet-bladlogo-387-90

Får Veikart for sirkulær økonomi

Idar KreutzerIdar Kreutzer, direktør i Finans Norge, åpner her Byggavfallskonferansen 2016. Lederen for det regjeringsoppnenvnte utvalget for grønn konkurransekraft avslørte da at han hadde begynt å sette seg inn i avfalls- og gjenvinningsbransjens mysterier. Og i juni vil han altså få overrakt et kart som forhåpentligvis stemmer med terrenget.Som et bidrag til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har Avfall Norge blitt bedt om å utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. Det kartet vil utvalgsleder Idar Kreutzer få overlevert på Avfallskonferansen 2016 i Tromsø i juni.

– Det er opprettet et arbeidsutvalg for å utforme veikartet, forteller Nancy Strand, direktør i Avfall Norge. Klima- og miljødepartementet (KLD) har på vegne av Ekspertutvalget stilt ressurser til rådighet for Avfall Norge som et bidrag til arbeidet sitt. Arbeidsutvalget som er etablert består etter det Kretsløpet forstår av Nancy Strand, Henrik Lystad og Silje Rosenlund fra Avfall Norge, Terje Kronen fra KLD, Bjørn Erik Rui fra Vesar samt Thomas Mørch, og Hans Fredrik Wittusen fra Norsk Gjenvinning.
Målet med Veikartet for sirkulær økonomi er å vise hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til ressurseffektivitet i samfunnet, skape ulike typer arbeidsplasser, og sørge for grønn økonomisk vekst og økt verdiskapning i Norge. Veikartet skal også bidra til reduserte klimautslipp i Norge og i verden og ha tidsperspektiv frem til 2030 og med visjoner frem mot 2050, heter det.
– Det handler om å sette seg hårete langsiktige mål, men også identifisere hva vi må gjøre raskt for å ha sjanse til å nå disse målene. Vi i Avfall Norge ser arbeidet med veikartet i sammenheng med vårt igangsatte policyarbeid og oppnevnelsen av et annet utvalg, det vi kaller et sirkulært utvalg i Avfall Norge. Dette utvalget vil fungere som en referansegruppe for Veikart-arbeidet. Flere medlemmer, både fra offentlig og privat side deltar i disse utvalgene, og samtlige medlemmer vil bli invitert til å komme med relevante eksempler, sier Nancy Strand.