kretslopet-bladlogo-387-90

Uenighet om ansvaret for marin forsøpling

Karl KristensenKarl Kristensen fra Bellona mente fiskerne måtte få en sentral rolle i opprydningen i havet.– Det kan ikke være et kommunalt ansvar å plukke opp alt som kommer med Golfstrømmen, sa stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) fra Nordland. – Også det herreløse avfallet må være et kommunalt ansvar, kommunen er den eneste aktøren som kan tilrettelegge for innbyggernes innsats, sa Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Hold Norge rent-konferansen om marin forsøpling ble avsluttet med en paneldebatt. Den avslørte en klar uenighet mellom by og land i spørsmålet om hvem som skal ha ansvar for å rydde opp alt som driver i land på strendene. Som tidligere omtalt har Miljødirektoratet foreslått at kommunene gis adgang til å ta utgifter til felles opprydning inn i avfallsgebyret, med et slikt "opprydningsgebyr" vil det bli innbyggerne der søppelet havner som belastes med utgiftene.
Dette forslaget ligger fortsatt i Klima- og miljødepartementet, og Høyres avfallspolitiske talsmann syntes åpenbart at det kan bli der.
– I Nordland er det 900 km kystlinje og 44 kommuner. Skal Træna kommune ilegge sine 900 innbyggere et ryddegebyr for å ta hånd om alt som driver i land? Det er mulig dette kan fungere i indre Oslofjord, men ikke hos oss, sa Odd Henriksen.
Og bystyrerepresentant Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) fra Oslo var da også langt mer positivt innstilt. – Oslo kommune er rede til å ta et betydelig ansvar for opprydning i indre Oslofjord, sa hun.

Nancy Strand holdt fast på at det mest effektive vil være å gi kommunene ansvaret, men var åpen for å diskutere finansieringen. – Det beste vil være et spleiselag, en kombinasjon av kommunalt ryddegebyr, statlige tilskudd og et utvidet produsentansvar. Da vil også næringslivet bidra til vå løse denne store oppgaven, sa hun.
Her fikk hun medhold av Karl Kristensen fra Bellona. – Vi står overfor en megautfordring som krever megaløsninger. Vi har greid å få kontroll over avfallet på land, vi må klare det på sjøen også. Men avfallshåndteringen på land er ikke dugnadsbasert, den kan ikke være det i sjøen heller. Vi trenger en marin renovasjonstjeneste og i mitt hode er det fiskerne som er morgendagens havrenovatører, sa Kristensen.
Les mer i neste nummer av Kretsløpet