kretslopet-bladlogo-387-90

Oslo vil ha 30% mindre restavfall i 2025

Lan MarieOslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg uttrykte sin tilfredshet både med navnet og innholdet i den nye avfallsstrategien.Oslos nye avfallsstrategi "Bli med rundt" er presentert og lagt ut på høring med frist til 19. august. Den inneholder ambisiøse mål for avfallsreduksjon, ombruk, kildesortering og klimapåvirkning.
Hovedstadens byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, la ikke skjul på sin begeistring da den nye strategien ble presentert på et åpent møte i slutten av mai. Hun ga uttrykk for at ombruk og materialgjenvinning må være løsningen for alt avfall der dette overhode er mulig. – Det er eneste veien å gå om vi skal klare overgangen til sirkulær økonomi, sa hun.
Oslo Rens direktør Pål A. Sommernes presenterte mer spesifikke elementer fra den ganske omfattende strategien, som inneholder 23 delstrategier og en rekke delmål innenfor ulike områder. Blant de mest konkrete er:
Mengde restavfall fra husholdningene skal reduseres med minimum 30 % per
innbygger innen 2025, i forhold til 2015-nivå.

Matsvinn fra husholdningene skal reduseres med 30 % innen 2025,
i forhold til 2015-nivå.

Minimum 60 % av matavfallet fra husholdningene skal leveres til biologisk
behandling med materialgjenvinning innen 2025.

Minimum 60 % av plastavfallet fra husholdningene skal leveres til materialgjenvinning
innen 2025.

Energieffektiviteten for Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg skal være
minimum 95 % innen 2025.

Pål SommernesOslo RENs direktør Pål A. Sommernes ønsket i tillegg til det som er nevnt til venstre også mer ambisiøse gjenvinningsmål for næringsavfallet som oppstår i Oslo.Oslo skal være blant landets mest kostnadseffektive byer innenfor håndtering
av husholdningsavfall innen 2025.

Oslo skal ha klimanøytral avfallshåndtering innen 2025.

Antall villfyllinger skal reduseres med minimum 50 % innen 2025 i forhold til
2017-nivå.

Minimum 50 % av husholdningsavfallet skal samles inn ved hjelp av nedgravde
avfallsløsninger innen 2030.

Björn Appelqvist, leder for ISWA's arbeidsgruppe for gjenvinning og avfallsreduksjon, hadde fått lese strategien på forhånd og forberedt kommentarer. Han hadde funnet mye positivt, men kritiserte delmålene om å være blant de mest kostnadseffektive og om at halvparten skal samles inn vha nedgravde løsninger. – Er det et mål å være billigst for en by som tar mål av seg til å bli Europas miljøhovedstad? Og nedgravde løsninger er ikke noe mål, men derimot et middel for en effektiv og miljøvennlig avfallsinnsamling, sa han.
Og alle – både innbyggere og organisasjoner – ble oppfordret til å bruke sommeren til å sette seg inn i strategien og gi uttrykk for sin mening innen fristens utløp 19. august.

Last ned høringsutkastet her.

Björn Apfelqvist Björn Apfelqvist mente Oslos nye avfallsstrategi var gjennomarbeidet og i tråd med ambisjonene i EU's sirkulærpakke. Med noen unntak.