kretslopet-bladlogo-387-90

Forskrift om emballasje klar

Plastemballasje fra NorgeNorsk emballasjeplast klar for materialgjenvinning. Nå vil Miljødirektoratet forskriftsfeste et krav om 30% materialgjenvinning av plastemballasje.Den lenge varslede forskriften om innsamling av emballasjeavfall er nå klar fra Miljødirektoratet. Her framgår det at alle emballasjebrukere plikter å ha medlemskap i et returselskap. Det er også definert krav til materialgjenvinning av de ulike emballasjematerialene.

Etter forslaget, som nå er oversendt Klima- og miljødepartementet, er de nye reglene samlet i et nytt kapittel i Forurensningslovens avfallsforskrift. Dette inneholder altså krav til emballasjebrukerne om medlemskap i et returselskap godkjent av Miljødirektoratet. Men som ved andre returordninger stilles det også en rekke krav til returselskapet. Blant disse er løpende innsamling over hele landet tilsvarende medlemmenes markedsandel. Det er også definert helt spesifikke minimumskrav til materialgjenvinning av den innsamlede emballasjen:

Plast: 30% (unntatt EPS)
EPS (isopor) 50%
Emballasjekartong 60%
Brunt papir 65%
Metall 60%
Glass 60%
Treemballasje 15%.

Emballasjeavfall utsortert for materialgjenvinning skal ikke energiutnyttes eller deponeres, såfremt dette ikke ut ifra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget, heter det i forslaget.
Innsamlingen av emballasje har hittil vært regulert av frivillige bransjeavtaler. Forskriftsarbeidet er som mange vil vite blitt utløst av at Elretur i fjor etablerte en egen returordning for emballasje ved siden av Grønt Punkt Norge, uten å ha undertegnet noen slik avtale. – Det betyr at konkurransen skjer på ulike vilkår. Nye aktører, som ikke er forpliktet av de gjeldende avtalene, kan velge å samle inn den emballasjen som er mest lønnsom å håndtere. Dette undergraver systemet og er en trussel mot håndtering av emballasjeavfall. Vi ser derfor et behov for å forskriftsfeste produsentansvaret. Vi mener at en godkjenning av returselskap, og krav til innsamling, behandling og rapportering vil stimulere til rettferdige konkurransevilkår for returselskapene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i meldingen som er lagt ut på Miljødirektoratets nettsider.

Les mer om forskriftsforslaget i neste papirutgave av Kretsløpet.