kretslopet-bladlogo-387-90

Tyskerne vil bremse gjenvinningsmålene

EU fasadeTyskerne mener beregningsmetodene må avklares før de ambisiøse gjenvinningsmål som EU-kommisjonen har foreslått kan vedtas.Tyskland vil utsette innføringen av de tøffe målene for gjenvinning som EU-kommisjonen har foreslått i sin såkalte sirkulærpakke. Dette kan føre til at hele sirkulærpakken forsinkes.

Europa må først enes om en metode for beregning av gjenvinningsandelen. Derfor må innføringen av nye mål utsettes i tre år, mener tyske EU-ministere. Et av målene i sirkulærpakka er som tidligere omtalt at 65% av husholdningsavfallet skal materialgjenvinnes innen 2030. – Det er usikkert hvilke gjenvinningsandeler som kan oppnås i medlemslandene med de beregningsmetoder som nå diskuteres, skriver Tyskland i en høringsuttalelse til EU-kommisjonen. Ifølge Avfall Sveriges tidsskrift Avfall och Miljö mener informerte kilder å vite at Tyskland vil utsette målene «for å redde sitt eget skinn», ettersom deres høye gjenvinningsandeler i dag kommer til å reduseres kraftig når man i stedet for å måle innsamlet mengde skal gå over til å måle faktisk gjenvunnet materiale. Og det er en risiko for at land som har vanskelig for å oppfylle gjenvinningskravene eller deponiforbudet vil velge å følge Tysklands linje. I så fall kan behandlingen av hele sirkulærpakka – der gjenvinningsmålene utgjør en viktig del – forsinkes.
Sveriges miljöminister Karolina Skog har ingen sans for tyskernes bekymringer: – Om vi utsetter kravene til økt gjenvinning er det fare for at arbeidet mister mye av det momentum som jeg ser finnes akkurat nå. Jeg har problemer med å forstå hvorfor enkelte medlemsland ikke ser de positive effektene som ambisiøse mål for gjenvinning gir. Avfall er en ressurs og økt gjenvinning gir både miljøeffekt og nye forretningsmuligheter, sier hun til Avfall och Miljö.